måndag 12 september 2011

Fel att åtala barnläkaren

I DN debatt 12.9.2011 skriver Madeleine Leijonhuvud mycket klokt om åtalet mot barnläkaren som misstänks ha injicerat för mycket narkosmedel i ett döende flickebarn. Det är det hittills bästa inlägget jag läst. Egentligen är allt hon skriver självklart. Sådant som vi alla vet - men här blir det formulerat på ett klart och entydigt sätt.

Hon beskriver den ansvarsfrihetsgrund som bygger på vårdetik, och som inte finns i lagen, men som sedan länge är vedertagen och inlemmad i lagförarbeten. Det är den vårdetiken som ger oss "rätten" att tillfoga patienten smärta i syfte att bota, eller att förkorta livet i syfte att lindra.

Hon menar också att i detta fall skulle vårdens disciplinära ansvarssystem ha använts, på traditionellt sätt.

Vi får hoppas att vi får klokare åklagare framöver, och att detta blir ett engångsfall.

PS. Marianne Lejonhuvud har gjort ett sakfel - den åtalade läkaren är narkosläkare, inte barnläkare.

LÄS
Åtalet mot barnläkaren saknar stöd i straffrätten  Madeleine Leijonhuvud, DN Debatt 12.9.2011
Vetenskapligt råd ändrar sig - tiopental kan ha tillförts efter döden  Läkartidningen 8.9.2011
Artiklar i Läkartidningen 

Länkat till intressant. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar