fredag 23 september 2011

Sverige dålig upphandlare

Ett nyhetsbrev från Nej till EU når mig. Här kommer man med en gammal nyhet, som passar bra in i den aktuella debatten om privatiseringar, upphandlingar och uppföljningar.

I rapporten Upphandling och arbete i EU som kom ut 2010 sammanfattar man: "Sverige har valt att som utgångspunkt ge upphandlingslagstiftningen ett vidsträckt tillämpningsområde och att endast i begränsad utsträckning utnyttja den flexibilitet som medlemsstaterna har utanför upphandlingsdirektivens
tillämpningsområden."

Detta är precis vad jag förstod när man började upphandla sjukvård i Stockholms läns landsting. Sjukvården och omsorgen hade kunnat uteslutas ur lagen om offentlig upphandling (LoU), men regeringen valde att inte utnyttja denna möjlighet.

I stort sett alla de effekter av LoU som jag förutsåg i min artikel i Läkartidningen år 2000 Mångfald i vårdens drift leder till försäkringsfinansierad vård har inträffat.

Ett privat företag kan välja mellan att träffa direktavtal och att upphandla. Om företaget är missnöjt med sin leverantör kan det börja med att diskutera och förhandla. Att byta leverantör kan innebära en ganska stor förlust av kontaktnät, kompetens, kommunikation mm. Det kan ibland vara mer fördelaktigt att acceptera ett något högre pris eller en något sämre kvalitet för att slippa byta. Men svenska offentligägda verksamheter har inte detta val. De måste upphandla.

Enda sättet att komma förbi upphandling är konstruktioner motsvarande vårdval. Det har väl varit politikernas sätt att rädda situationen. Ett annat sätt hade varit att ändra LoU, men då hade man väl förlorat ansiktet.

Rapporten drar slutsatsen att Sverige ligger efter när det gäller att utnyttja möjligheterna att lagstiftningsvägen integrera sociala och etiska hänsyn i offentlig upphandling. "Detta rättstillstånd tycks inte vara resultatet av en övervägd policy, utan snarare en indirekt följd av en radikal försiktighetsprincip i kombination med en brist på politisk vilja att utnyttja de möjligheter som finns samt låg motivation hos konkurrensmyndigheterna att driva frågan."

Politisk ideologi är vad som styr politiken. Inte kunskap, etik, långsiktighet. De socialdemokratiska regeringarna (som låg bakom första versionen av LoU 1992) var inte perfekta. Men långt bättre än nuvarande regeringar, dominerad av "nya moderaterna".

LÄS MER
Upphandling och arbete i EU Sammanfattning  Sieps
Upphandling och arbete i EU  Sieps 2010:3
Sverige sämst i EU på sociala krav  Kommunalarbetaren 10.4.2010
Lagen om offentlig upphandling  lagenomoffentligupphandling.se
Offentlig upphandling  Wikipedia
Lagen om offentlig upphandling  Wikipedia

MINA TIDIGARE BLOGGAR
Inte poppis forska fram fel resultat!  21.9.2011
Privatisering saknar fördelar?  7.9.2011
Mångfald i vårdens drift leder till försäkringsfinansierad drift. Läkartidningen 2000;39:4339-43. Reviderad version.
Replik 1
Replik 2 
Effektivitetsskillnad mellan offentlig och privat drift? Belägg saknas! Läkartidningen 1996;93:3659-60.

Länkat till intressant. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar