tisdag 13 september 2011

Fusionsenergi ligger långt fram i tiden

Idag råder en finanskris som vi långt ifrån sett slutet på. I värsta-scenarierna drabbas hela västvärlden av recession, brist på pengar och tillväxt. Följden av detta kan bli energibrist - det blir ointressant att investera i energi helt enkelt.

Kärnkraftsförespråkarna talar om ny teknik som lösning. Fission, fusion och andra termer som jag inte är så bra på. Men nu hittade jag en bra artikel om fusionsenergi. En jättestor tobamak har börjat byggas i Frankrike till enorma kostnader - fast ingen vet om den kommer att bli färdigbyggd. Om folket säger jag räknar man med att kunna börja experimentera år 2019.

"Målet för projektet är att lyckas producera tio gånger så mycket energi som det går åt för att värma upp reaktorn till 150 miljoner grader. Men ännu har ingen fusionsreaktor i världen ens lyckats producera mer energi än vad som går åt för att skapa de enorma temperaturer som krävs."

Verkningsgraden i dessa jätteanläggningar är alltså inte hög. EU planerar ändå för en mycket större anläggning, som ska börja byggas 2030.

Läs artikeln och döm själv. Hur ska vi klara energin fram tills dessa att dessa drömmar eventuellt fungerar? Kommer vi att ha råd att bygga och driva dessa monstruösa anläggningar? Och hur blir det i resten av världen - kan de komma i åtnjutande av energi från dem?

LÄS
Vi kan och bör ställa om till hållbar energi  SvD 18.9.2011
I stället för kärnkraft  Fokus 27.6.2011
Mina bloggar om kärnkraft 
Mina bloggar om energi 

Länkat till intressant.

6 kommentarer:

 1. Nej, fusion och fission har inte mycket med varandra att göra. De nya tekniker som kärnkraftsförespråkarna talar om är nya tekniker för fission, inte fusion.

  http://www.tsl.uu.se/uhdsg/Popular/Generation4.pdf

  Din fråga om hur vi skall klara energiförsörjningen tills fusionsanläggningen eventuellt står kvar är faktiskt exakt samma fråga som kärnkraftsförespråkare ställer om hur vi skall klara den om vi lägger ner vår nuvarande kärnkraft. Din fråga besvarar de förstås med fission.

  SvaraRadera
 2. Hej! Energiförespråkare talar om fusion som en bättre lösning än fission. Wikipedia: "Fusionskraftverk är en hypotetisk framtida form av kärnkraftverk, som skulle använda fusionsenergi." Det är därför man bygger jätteanläggningen i Frankrike.

  Fjärde generationens fissionskraftverk kanske är bättre än tidigare generationer. Men hur är det med kostnaden? Är de tänkbara i fattiga eller oroliga länder? Eller fortsätter de vara till för bara ett fåtal?

  I rapporten du sände säger man att kärnkraften säger man "kärnkraften har varit en betydelsefull del av världens energiförsörjning". OK, betydelsefull i ett litet antal länder. Men bara en liten del av jordens befolkning använder kärnkraft i t.ex. hushållarbetet. Ved och andra fasta bränslen är mycket mer betydelsefulla.

  SvaraRadera
 3. Ja, det sägs att fusion skulle vara bättre om det fungerade, men det är ändå en helt annan teknik. Jag tycker det är svårt att säga något om den eftersom jag vet alldeles för litet. Vanlig kärnkraft vet vi ju vad det finns för möjligheter med, så personligen tycker jag att det verkar bättre att satsa på det.

  jag håller med om att det är en överdrift att kärnkraft har haft stor betydelse i världen, men den har haft stor betydelse i den rika världen, som ofta också ligger i den tempererade zonen med kalla vintrar.

  Många av de länder som är fattiga idag ligger i varma länder, och de kommer aldrig att behöva uppvärmda hus, däremot kylda hus på somrarna. Den stora fördelen med det är att de behöver mest energi när solen skiner som mest, medan vi behöver mest energi när solen skiner som minst, så de har helt andra förutsättningar att klara sig på solenergi och behöver kanske aldrig kärnkraft hur rika de än blir.

  Att inte alla satsar på samma energikälla behöver inte betyda att det är orättvist, utan bara att vi har olika förutsättningar rent geografiskt.

  SvaraRadera
 4. Tyvärr så har vi väl (ännu?) inte teknik som ger solenergi för transporter, industrier, supermarkets med frysdiskar etc, sådant som vi använder olja och kärnkraft för. Solenergin är också svår att spara. Inte ens i Indien håller de svarta vattentankarna vattnet ljummet över kalla vinternätter.

  SvaraRadera
 5. Om jag förstår dig rätt menar du alltså att vi skall satsa på att hitta lagringsmetoder för solenergi, och kanske andra förnybara energikällor? För det är ju det som är de flesta förnybara energikällornas stora nackdel och anledningen till att vi inte satsar fullt ut på dem. Det går ju att pumpa tillbaka vatten i dammarna och köra en gång tilll, och så forskas det intensivt på att hitta en teknik att framställa vätgas ur vatten, och den dagen det finns en sådan teknik som funkar pålitligt även på våra breddgrader så tror jag inte att någon på jorden ser någon anledning att fortsätta med kärnkraft och fossilbränslen. Mer än att kanske bränna av resten av kärnkraftsavfallet så att vi slipper lagra sådana mängder så lång tid.

  Det är alltså vad vi gör tills dess som är den stora frågan. Vad tycker du?
  /Amelie

  SvaraRadera
 6. Det allra viktigaste är väl att minska vår energiförbrukning till kanske 10 % av vad den är idag. Vind, vatten, bio kan inte på långt när ersätta den mängd billiga fossila bränslen som vi gör av med idag. Att spara och transportera stora mängder solenergi ligger kanske ännu längre fram än fusionskraften. Vi måste inrätta oss efter naturens gränser!

  SvaraRadera