torsdag 15 september 2011

Är kostnaderna för höga för att rädda Östersjön?

Uppdatering 24.10.2011: handelsminister Ewa Björling sägs nu backa från löftet till industrin att arbeta för att skjuta upp införandet av kraven. Å andra sidan har interpellationen från (v) ännu inte besvarats. Först då får vi kanske tydliga svar.

FN-organisationen för säker sjöfart International Maritime Organisation har för EUs räkning föreslagit sänkta gränser för svavel i fartygsbränsle till 0,5 viktsprocent. För Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen vill man sänka till 0,1 viktsprocent. Beslutet, där Sverige röstade ja, fattades 2008.

Men därefter har både Finland och Sverige aktivt motarbetat detta förslag. Industrin har hört av sig, och regeringarna har lyssnat. Konkurrenskraften är överordnat allt annat.

I Svenska Dagbladet 14.9.2011 skriver ministrarna Catharina Elmsäter-Svärd (m) och Ewa Björling (m) att regeringen motsätter sig detta. De hänvisar till att konkurrensen snedvrids, vilket i sin tur kan drabba svensk industri längs norrlandskusten. "Reglerna skulle chockhöja industrins kostnader och snedvrida konkurrensen. Dessutom riskerar miljöeffekterna bli negativa".

Vår miljöminister Carlgren, som ingår i regeringen, vill å andra sidan att rederierna ska acceptera reglerna och ställa om till en modern och miljövänlig sjöfart. Han hävdar att frågan inte är färdigberedd i regeringen och att debattartikeln är en kupp. Han tycks inte ha läst januarinumret av Sjöfartstidningen. Infrastruktur- och handelsministrarna tycks heller inte ha diskuterat med miljöministern innan de gjorde helomvändningen.

Men (m) är inte ensamma. I januari 2010 gick (c), (v) och (s) från norra Sverige ut i ett gemensamt dokument där de krävde samma EU-regler för Östersjön som för mindre känsliga hav.

När det gäller människor som riskerar att dö är vi beredda att sätta in extremt dyrbara resurser. Haven och naturen är förutsättningen för att människan ska överleva.

Transportkostnaderna kommer ändå att öka beroende på stigande oljepriser. Industrins överlevnad och lönsamhet är beroende av världens finansiella situation, som just nu inte ser lovande ut. Att lågsvavligt fartygsbränsle är lite dyrare kan inte vara någon stor komponent ens i Norrlands ekonomi.

Läkare för Miljön (LfM) har tidigare engagerat sig i Östersjön. Vid seminariet Så räddar vi Östersjön 2008 stod det klart att egentligen inga kostnader är för höga för att rädda livet på Östersjön. Bland annat skulle ett totalstopp för torskfisket behövas för att få ordning på rovdjurs- och näringskedjan.

En frisk Östersjö ger oss tillgång till bra närproducerad mat. Är det inte en investering för framtiden?

Vad säger aktieägarna i rederierna? Kan ni klara er med lite lägre utdelning mot att få mer frisk strömming i framtiden? Och vad säger surströmmingsälskarna i norra Sverige?

LÄS MER
Moderaterna ger sig om svavelutsläpp  SR Ekot 23.10.2011
Vänsterpartiet interpellerar i svavelfrågan  Jakob Lundgren, Supermiljöbloggen 16.9.2011
Skamligt av Sverige att slänga in handduken  SvD 15.9.2011
Sjöfartsregler splittrar regeringen  SvD 14.9.2011
Sverige tar strid om svaveldirektiv  SvD Brännpunkt 14.9.2011
Carlgren pressar sjöfartsnäringen  SvD 3.9.2011
Gemensam protest mot nya svavelkrav  Skogsaktuellt  17.5.2010
Miljöregler riskerar att slå ut fartygstransporter  SvD Brännpunkt 29.4.2011
Helomvändning i svavelfrågan  Sjöfartstidningen 1/2011
Nya regler för svavel i fartygsbränsle - snedvrider konkurrenskraften i norra Sverige  Europaforum Norra Sverige januari 2010
Bara naturlig försurning. Bilaga 6. Konsekvensanalys av förslag till nytt delmål för utsläpp av svavel och kväve från sjöfart  Naturvårdsverket (årtal saknas)

LÄKARE FÖR MILJÖN OM ÖSTERSJÖN
Så räddar vi Östersjön  Referat och material från LfM:s seminarium 2008
LfM:s artiklar om Östersjön
Material om Östersjön 


Länkat till Intressant   
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar