fredag 5 oktober 2012

Vinsterna i vården kan regleras!

Regeringen behövde aldrig inkludera skola, vård och omsorg i lagen om offentlig upphandling (LoU). Av för mig oklar anledning gjorde den det ändå - och jag tror att den då var s-märkt.

Redan år 2000 skrev jag en artikel i Läkartidningen Mångfald i vårdens drift om vilka följderna skulle bli. Alla mina förutspådda konsekvenser har slagit in. Däremot kunde jag inte förutspå de enorma vinstuttagen och placeringarna i skatteparadis. Jag förstod heller inte att det faktiskt är människor som säljs på auktion (vilket förbjöds i svensk lag 1918).
Det är ett år sedan Carema-skandalen inträffade - dvs. att korten lades på bordet, att politiker och företagare inte längre kunde dölja följderna av dåliga upphandlingar. Under detta år har det diskuterats hur man i ett kapitaliskt system ska kunna dels säkra kvaliteten, dels behålla större andel av våra skattepengar inom landet. Förslagen har varierat mellan totalt vinstförbud och ingen åtgärd alls.

Nu kommer äntligen en pragmatisk genomgång av vad som är möjligt inom nuvarande EU-regelverk och vår egen LoU. Det är Ardalan Shekarabi som skrivit den. Han är s-märkt, men rapportens förslag borde kunna omfattas av alla partier, från höger till vänster. En sammanfattning finns i DN. Hans förslag är att blanda tre modeller:

1. Tydliga och mätbara kvalitetskrav i kontrakten, förbättrad uppföljningsverksamhet och sanktionsmöjligheter.
2. Tak och/eller särskilda villkor för vinstutdelning.
3. Möjlighet att ställa non-profitkrav vid upphandling av välfärdstjänster.

Jag blir så glad när jag läser detta. Äntligen någon som satt sig ner och funderat och kommit med en förhållandevis enkel lösning. Detta förslag skulle öka mångfalden, dvs. ge bättre möjlighet till en variation av producenter - småföretag, ideella organisationer, offentligägd verksamhet och storbolag.

Men finns viljan hos de politiska partierna???

RAPPORTEN
Så kan vinsterna begränsas i den svenska välfärden  DN Debatt 5.10.2012
Vinst och den offentliga tjänstemarknaden - en rättslig analys  Ardalan Shekarabi, Arena idé 2012

MINA BLOGGAR
Mångfald  Texter från 2000
Upphandling ännu svårare än jag trodde  2.4.2012
Människor säljs på auktion till riskkapitalbolagen  4.11.2011
Konkurrens
Privatisering 

ANDRAS BLOGGAR
Robert Noord  5.10.2012
Martin Westin  5.10.2012
Begrundat och plitat  28.2.2010
Björnbrum  29.12.2011  

http://intressant.se/intressant

1 kommentar:

 1. Vinst borde helt och hållet förbjudas! Göran Greider skriver så bra om detta i "Välfrädskapitalismens alla återvändsgränder". http://www.dalademokraten.se/Opinion--Kultur/Ledare/Valfardskapitalismens-alla-atervandsgrander-/

  Och skådisen Sissela Kyle beskrev visst målande i monologen ""Livets löpande band" (under Ahlbäcksdagarna i Smedjebacken ang löpande bandet) när hon skulle hjälpa sin mamma att hitta äldreboende och de fick en tjock katalog att välja vårdgivare i (med glättigt budskap vars trovärdighet man inte kan vara riktigt säker på). Till slut sa mamman, uppgivet, ungefär:

  "Finns inte kommunen kvar?"

  Jo, till slut hittade de den och valde den och verkar vara fullt nöjda med det!

  http://www.smedjebacken.se/download/18.126995bd13a222432044c7/1349614250789/Ahlb%C3%A4cksdagarna+5+2012.pdf

  Har du läst boken "Managementbyråkrati" av forskaren Patrik Hall? Apropå regleringar! ;) Om boken kan man läsa:

  "Den offentliga sektorn i Sverige har genomgått omfattande managementreformer. Vad blir konsekvenserna? Ersätter 'management' den tidigare byråkratin? Tvärtom, menar författaren till denna bok. Han hävdar att dessa reformer innebär ett nytt stadium i byråkratiseringens historia – ett stadium där nya områden i det offentliga arbetet underkastas styrning och kontroll, därav begreppet 'managementbyråkrati'."

  http://www.liber.se/Hogskola/Foretagsekonomi-och-juridik/Foretagsekonomi/Organisation-och-ledarskap/Managementbyrakrati/

  Och hur höjer man effektiviteten hos chefsstrateger, styrelseordföranden, riksdagsledamöter och landstingsbyråkrater, apropå seminarier om effektivisering av t.ex. vårdpersonals arbete, för och med de förstnämnda kategorierna (men UTAN den personal vars arbetes effektivisering diskuteras!)???

  Bloggen "Jävla skitsystem!" skriver frustererat om detta i blogginlägget "Frustration", där också en kommentator nämner boken jag tipsar om ovan. http://javlaskitsystem.se/2012/07/frustration/

  SvaraRadera