fredag 26 oktober 2012

Professionalism i stället för ekonomistyrning - chans för (s)?

Läs också norsk kritik mot mäthysterin 1.11.2012 
"Det finns risk att vården försämras och blir dyrare: sämre kontinuitet, sämre samordning, ökade kostnader för administration. Patienterna och skattebetalarna drabbas."

Så skrev jag i min artikel Läkartidningen år 2000 "Mångfald i vårdens drift leder till försäkringsfinansierad vård"  när jag beskrev kommande följder av lagen om offentlig upphandling (allt verkar ha slagit in). Artikeln finns här som en artikelserie, med kommentarer från 2011.

Två saker har jag genom åren framhållit (om dock ej i bloggform):
- Upphandlingssystemet (som inte hade behövt omfatta skola, vård, omsorg) medför ökad byråkrati, dels hos beställaren, dels hos producenten. 
- Moderaterna tycks ha förakt för kunskap. De lägger ner den ena kunskapsinstitutionen efter den andra. Vetenskapliga rapporter som kommer med fel slutsatser göms undan, även om de själva beställd den.

Inom läkarkåren, oavsett partifärg,  ökar diskussionen om ekonomistyrning, professionens bristande inflytande och hotad välfärd. Ekonomistyrningen innebär att man sätter upp mätbara mål, och att man sedan måste registrera en rad faktorer för att visa att man nått dessa mål. Måtten får då stort inflytande på arbetet.

Samtidigt kommer allt fler forskningsrapporter som talar om att detaljstyrning minskar motiviationen, och därmed kreativiteten.

Två statsvetare bekräftar idag i DN debatt följderna av att marknadstänkandet förts in i skola, vård, omsorg, forskning. 
- Systemen för utvärdering och granskning har byggts ut så att de i sig själv skapat en egen byråkrati som skapar nya effektivitetsproblem.
- Detaljstyrningen i ekonomistyrningen har blivit så stor att litet utrymme lämnas till de yrkesverksammas professionella omdöme.
- De mått som man är ålagd att återrapportera stämmer sällan överens med de yrkesverksammas förståelse av vad som utgör väl utfört arbete.

De menar att man återigen måste lyfta fram vad som är det särskilda med den offentliga verksamheten och ompröva de dominerande marknadsinfluerade idéerna.

Det är bara att hålla med - detta vore ett öppet mål för socialdemokraterna - om de lyfter upp huvudet ur sanden!

LÄS MER

Professonalism nerdvärderas i den marknadsstyrda staten  Shirin Ahlbäck Öberg och Sten Widmalm, DN debatt 26.10.2012
En brèf: Utvärdering och kontroll underminerar professionalism och i längden demokratin  Vänstra stranden 26.10.2012
Marknad eller demokrati?  Lars Bjurström 26.10.2012
Hur hamnade vi här?  Anders Bergman 26.10.2012
Rätt problem, fel analys  Moderat i kvadrat 26.10.2012 (ung namnlös politiker från Tyresö)
Utveckla Tiohundra i stället för att avveckla  Norrtelje tidning 26.10.2012
Kunden har inte rätt  Läkartidningen 42/2012
Bristfällig styrning försämrar vårdkvaliteten  Läkartidningen 41/2012
Kunskapsbrist och ensidig ekonomistyrning hotar välfärden  Läkartidningen 40/2012
Led med hjärnan  Chef 16.10.2012
Du följer väl avtalet, lilla vän? Tiden 13.3.2012
Det går inte att styra med resultat  Statsvetenskaplig tidskrift 3/2000

MINA BLOGGAR

Kritik av politiker
Mångfald i vårdens drift


http://intressant.se/intressant  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar