onsdag 17 oktober 2012

Ekonomipriset: Värden räknas i annat än pengar

De som i år får Riksbankens pris till Alfred Nobels minne är Lloyd Shapley, 89 år, och Alvin Roth, 60 år. De får det "för att ha utvecklat teorin om stabila allokeringar och för utformning av marknadsinstitutioner i praktiken".

Intressant är att de egentligen inte håller på med pengar, vare sig fysiska eller virtuella. I stället parar de ihop "köpare" och "säljare" med varandra. Det sätts inte något pris på "varorna", det finns ingen konkurrens som avgör vem som får vad. De värden som används är helt enkelt vad som är bäst. Man ska nå en situation där alla är så nöjda som möjligt med utfallet.

Jag undrar om detta ytterligare bekräftar att samarbete är bättre än konkurrens för utvecklingen av ett människovänligt samhälle? Samarbete grundar sig på tillit - inte tävlan.

Och att den traditionella kapitalismen, som anser att allting går att sätta penningvärde på, har fel?

Deras tänkande verkar vara rena motsatsen till vad Chris Hedges säger på bilden.

LÄS MER
Ekonomipriset till amerikaner  Västerbotten-kuriren 15.10.2012
Ekonomisk teori kommer till direkt användning  DN 15.10.2012
Ekonomipris för teori att para samman  DN 15.10.2012
Mycket värdiga pristagare  DN 15.10.2012
Experter överraskade över pristagare  DN 16.10.2012

MINA BLOGGAR
Kina blir hållbart men USA är uland  9.10.2012
Fler allmänläkare i nationalekonomi? 25.4.2012
Tillit och välfärd  25.3.2011
Mina bloggar om ekonomi

http://intressant.se/intressant 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar