söndag 26 augusti 2012

Hur mycket får sjukvårdspersonal dricka?

Gävleborgs läns landsting sätter en promillegräns på sin personal - 0,2, samma som för trafikonykterhet. Har man däröver får man gå hem med löneavdrag. Som läkare och f.d. facklig representant kan jag inte säga mycket däremot. Det är en markering att man förstått att den här personen kan ha ett alkoholbruk som är riskabelt både för henom själv och för patienter/verksamhet.

Något som kan diskuteras är förstås att man dessutom tänker sig att göra stickprover och kontrollera en fjärdedel av de anställda varje år. Här undrar jag om facket är med, och om arbetsgivaren har något på fötterna. Ska det vara någon vits bör man förstås också testa för illegala och legala droger. Hittills är det inte många yrkeskategorier där man ansett detta befogat.

DNs ledarskribent har reagerat mot detta. Men intressant är att titta på hens argument. "Du behöver inte vara märkbart påverkad för att komma över 0,2-promillegränsen. Beroende på kroppsvikt med mera kan det räcka med att – kvällen innan – ha druckit en flaska vin." - "Men är det på samma sätt omöjligt att utföra sitt jobb bara för att man inte presterar på topp?" - "Arbetsuppgifter som innebär ett direkt ansvar för människors liv och hälsa eller där missgrepp kan leda till väldigt stora materiella skador hamnar i en särskild kategori. Men det är svårt att se hur alla städare, datatekniker och undersköterskor på landstinget i Gävleborg skulle kunna räknas dit."

1. Att dricka en flaska vin (5 standardglas) eller mer kvällen innan man går till jobbet - tyder det på ett gott omdöme? Enligt min mening tyder det på att denna person är högkonsument av alkohol, riskbrukare eller t.o.m. alkoholberoende. Om jag var arbetsgivare skulle jag definitivt dra öronen åt mig och ha ett samtal med denna person - helst i närvaro av facket.

2. Alla kan inte prestera på topp varje dag och varje timme. Men ska ett högt intag av alkohol vara accepabel orsak? Inte i min mening. Som arbetsgivare skulle jag förvänta mig att mina anställdas alkoholbruk inte påverkar arbetsförmågan.

3. En städare som lämnar infektionshärdar kvar, en datatekniker som gör missar eller en undersköterska som inte uppmärksammar patientens signaler - är det acceptabelt? Har de inte ansvar för människors liv och hälsa?

Om jag var ledarskribentens arbetsgivare skulle tänka till. Om jag var ledarskribentens barns lärare eller dagisfröken skulle jag tänka till. Om jag var ledarskribentens partner skulle jag tänka till. Hur mycket dricker ledarskribenten egentligen?

Kanske är det dags att ledarskribenten kontaktar Alkohollinjen och får hjälp att bedöma sina egna alkoholvanor.

Om jag var landstingets beslutfattare skulle jag tänka mig för en gång till innan jag inför stickprov. Det verkar vara ett sätt att låta cheferna slippa ifrån att ta sitt ansvar. En chef måste vara mer observant på sådant som kan vara tecken till riskbruk av alkohol, droger eller läkemedel, och våga ta ett samtal med sin anställda i tidigt stadium. Ofta får det gå alldeles för långt innan omgivningen reagerar.

LÄS MER
Landstingspolisen slår till  DN 24.8.2012
Alkohollinjen  020-84 44 48
Drick inte alkohol när barnen är med  Henry Bronett, Newsmill 5.11.2010
Mina bloggar om alkohol 

 http://intressant.se/intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar