torsdag 2 augusti 2012

Ett fåtal ägare av Sverige

En bild som sprids via Alliansfritt Sverige visar hur Sveriges befolkning delar på Sverige utifrån sina förmögenheter. Det handlar om 2007, det sista året som det var möjligt att mäta förmögenheter och SCB hade siffror att tillgå. Idag tror jag att den mörkgula delen ökat och den vita minskat - dvs få äger mer, fler äger mindre.

Här är en annan bild från 2007 som visar att det också finns en del som har en negativ förmögenhet, dvs. bara skulder.


Och så bilden från DN, också 2007, som visar lönespridningen. Var och en kan göra sin egen jämförelse.

Ibland säger bilder mer än ord.

Se också: Dålig kvalitet på direktörerna?  20.3.2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar