tisdag 6 oktober 2015

Kan Hans Rosling ha fel?

I dagens DN frågar sig Johan Croneman: Vem vågar sätta sig upp mot Gud fader Hans Rosling? Här kommer några synpunkter.

Först vill jag säga ifrån - jag är en Hans Rosling-fan! Han har gjort mycket för att vi ska kunna förstå världen. Han har med Gapminder gett mig tillgång till användbara siffror om utvecklingen i fattiga och rika länder. Han har gett mig argument för att det inte är realistiskt att med fler preventivmedel hejda befolkningsökningen, eftersom det är vi som är 50+ som står för den, inte de nyfödda barnen.

tisdag 23 juni 2015

Fundamentalism, tolerans och bostadspolitik

I Sverige har vi varit noga med att vara toleranta mot oliktänkande, mot andra religioner, mot andra kulturer. Vi har talat om ett multikulturellt samhälle, där alla är välkomna.

tisdag 9 juni 2015

Hjälp Nepal!

Hjälp människor i Nepal! Bidra till återuppbyggnad av skolor och bostäder!

Kathmandu består av tre gamla byar som vuxit ihop. Varje by har en "gamla stan" med hus byggda av tegel och trä, utsmyckade med snickerier.
Ett äldre hus byggt i traditionell stil.
Fortfarande efter den första stora jordbävningen stod många av dessa hus upp, även om de fick sprickor. Men när den andra stora jordbävningen kom kollapsade de för gott.

När människorna bygger upp sina hus igen blir det nog i modern stil, utan snickarglädje. "Gamla stan" kommer att förlora sin karaktär helt och hållet.

måndag 18 maj 2015

Framtidens pensionärer vinner på invandringen

Sverige ligger bra till jämfört med övriga EU-länder när det gäller möjligheten att ta hand om sina framtida pensionärer. Invandrarna fyller här en viktig funktion, oavsett om vad den totala invandringen kostar ekonomiskt.

onsdag 15 april 2015

Women's rights also in China and Nepal?

It is not only in India and Western countries that the fight for women's right to move freely and safely outside home has started. The stone seems to have started to roll also in China, the world's largest country.

måndag 23 mars 2015

Young men need contact with children?

12 April 2015: 15 views.

Another terrible gang rape in India. This time an old lady of my own age. A nun - was this the first time she had sex? She also was seriously injured. Which means that the men did not use only ther own penis, but also other things.

We want to connect sexuality with love, affection, tenderness, romance. We want to connect human beings with tenderness, attention, love, concern, solidarity, empathy. How come that some human beings can throw all this aside and behave like monsters?

onsdag 18 mars 2015

Mässlingen skördar fler liv än Ebola?

Läs hur en mässlingsskeptiker fick punga ut 100 000 euro när bevisen lades fram om att mässlingen orsakas av ett virus. Dagens Medicin 19.3.2015.

I Europa pågår en mindre mässlingsepidemi. Det är fr.a. ovaccinerade äldre barn-ungdomar-vuxna som drabbas, bland annat i samband med utlandsresor.

Mässlingen är mycket mer smittsam än ebola. Mässlingen slår hårt mot individer/barn som har försämrad motståndskraft pga. felnäring, trångboddhet mm. - dvs. de som lever i ett fattigare samhälle än Sverige. Följdsjukdomar och dödsfall är vanliga.