onsdag 18 april 2012

Varför jobbar inte Filippa för en jämlik sjukvård?

I dagens DN ifrågasätter två läkare Stockholms läns landstings vilja att ta hänsyn till socioekonomiska faktorer när man förändrar ersättningssystemet för primärvården.

Dagens system bygger på många snabba läkarbesök. Läkare har ända sedan det infördes klagat över att man inte har ekonomiska möjligheter att ta hand om multisjuka och äldre lika bra som tidigare. De som arbetar i låginkomstområden, som i vissa av våra förorter, har också en annan typ av patienter att ta hand om än de som arbetar i höginkomstområden. I låginkomstområden är antalet lågutbildade fler, antalet flyktingar med traumatiska upplevelser fler, antalet invandrare med språkssvårigheter fler. I sådana områden är sjukligheten större.

Till skillnad mot övriga landsting i landet ersätter SLL primärvården per läkarbesök. I resten av Sverige finns ett stort inslag av kapitering (vilket vi  hade tidigare). Det betyder att vårdcentralen får betalt i första hand med en summa för varje listad individ. Denna summa brukar variera utifrån den listades ålder och bostadsområde. Endast en mindre del av ersättningen kommer från antal besök. Kapiteringen kan, som i Skåne, innefatta ett brett åtagande med inte bara husläkare och distriktssköterska utan också sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator.

Stockholms ersättningssystem är ett hatobjekt för mina kollegor ute i landet. De har också förstått att de måste lägga ner arbete på att påverka beslutsfattarna. Som tur är så är övriga landsting mer lyhörda, och systemen för vårdval i övriga Sverige har en betydligt högre klass än i Stockholm.

I februari talade Filippa Reinfeldt om att det ska bli mer lönsamt för husläkarna att träffa gamla och multisjuka. I det förslag till ersättning för husläkarsystemet 2012 som togs i hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 27 mars är man kvar i systemet med ersättning per besök, även om den höjs för vissa grupper. I förslaget till framtidsplan som antogs i Landstingsstyrelsen den 17 april finns inte ett ord om ersättningssystemet.

Men ingen hänsyn kommer att tas till var de gamla och multisjuka, eller övriga patienter, bor.

LÄS MER
Ersättningssystemet gör vården i Stockholm ojämlik  DN 18.4.2012
Ersättning för husläkarverksamheten år 2012  HSN 1203-0290, Stockholms läns landsting
Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet  LS 1109-1229, Stockholms läns landsting
Har inte nått hela vägen  Intervju med Filippa Reinfeldt DN 8.2.2011
Val av vårdcentral. Förutsättningar för kvalitets konkurrens i vårdvalssystemen  Konkurrensverket 2012:2

MINA BLOGGAR
Om konkurrens
Om primärvård   


http://intressant.se/intressant

1 kommentar:

  1. Alliansen vill inte införa socioindex pga att man inte vill peka ut olika områden som bättre eller sämre i Sthlm. Detta i samband med ersättning per besök har ökat tillgängligheten. Så säger man men sanningen är att tillgänglighet enbart är en besöksökning, fler privata i vården ser detta som en vinstmaskin i stället för vård. För att öka sin popularitet så går nu olika partier samman och har har trevligt (Citat: DN 14 sept 2012). Ja, då kan man ju skylla på varandra om något går snett. Svensk politik och i synnerhet politik inom Stockholms Läns Landsting blir mer och mer en lekstuga för välbesuttna.
    Antalet vårdcentraler har i Sthlm ökat från då vårdvalet infördes och det blev ju inte Doktorn kan komma direkt. Utan det blev skatteflyktiga bolagsklippare och myglande penninghungriga andra. Alltså utbudet har ökat och därmed efterfrågan också, hur naturligt som helst. Men är det tillgänglighet och omhändertagande? Nej, bort med Alliansen fort så vi får slut på lekstugefasonerna på Hantverkargatan. Låt primärvården få ersättning efter vad man faktiskt gör inte hur många besök man kan ta emot per dag.

    SvaraRadera