söndag 1 april 2012

Enkelspåriga centerstudenter

I dagens SvD pläderar Centerstudenterna för att det är bättre att köpa utsläppsrätter än att släcka ljuset.

De har missat att det handlar om två helt olika saker. Köpet av utsläppsrätter leder i bästa fall till att en viss mängd koldioxid faktiskt inte släpps ut i atmosfären (fast jag tvivlar). Ljussläckningen påminner oss om att vi borde köpa utsläppsrätter, släcka lampor oftare, köra mindre bil, resa mindre flygplan, stänga elapparater helt och hållet etc. Kanske kommer vi på att vi borde shoppa mindre.

Centerstudenterna tillämpar ett strikt neokapitalistiskt synsätt. "Allting som har ett värde har ett pris. Priset avgörs av den betalningsviljan som finns för den specifika varan eller tjänsten." Faktum är att det köp som inspirerades av Earth hour gav Earth hour ett penningvärde - minst det värde som utsläppsrätterna kostade. Detta gjorde centerstudenterna för att få en bättre good will än om de bara släckt ljuset (varför gjorde de inte båda?).

Vad människor som okritiskt anammar det som lärs ut på Handelshögskolan m.fl. institutioner är att det finns en massa saker som människor (och samhället) värderar högt, och som är mycket svårt att värdera i pengar. Det kan också vara så att människor faktiskt avstår från pengar för att satsa på dessa saker. Hit hör etik, moral, tillit, humanitet, fred, kunskap, solidaritet, medkänsla, andlighet, humanitet, tillfredsställelse. Allt detta är viktiga delar av ett människovänligt samhälle. Många av oss är faktiskt beredda att betala pengar eller avstå från standardhöjning för att få kunskap, tillgång till en allmänning eller fred i världen, att veta att några fattiga människor får det bättre, att våga släppa ut sina barn utan tillsyn.

Centerstudenterna i denna artikel ter sig för mig onödigt naiva och enkelspåriga, på samma sätt som många vänsterradikaler var under 70-talet. Kanske är det delvis en mognadsfråga. När man blir lite äldre inser man att livet inte är så svart och vitt, att det inte finna några enkla lösningar.

Jag skulle vilja rekommendera centerstudenterna att läsa ekonomisk historia och ekologisk ekonomi. Två lättlästa författare är Stefan de Vylder och Peter Söderbaum. Kompletterande kunskaper till vad som lärs ut på Handelshögskolan kan ge ett vidgat tänkande som skulle vara av godo både för samhället och individerna.

Nu undrar ni vad jag gjorde själv? Här i kollektivhuset Sockenstugan blev husen nästan helt svarta. En del av samlades i brasrummet - ja, vi tände brasa och några stearinljus tillverkade av fossil olja. Vi ägnade oss åt en gammaldags sysselsättning från den tiden tillgången till energi var mycket lägre än idag och vi inte hade radio och TV. Först läste vi högt ur den kollektiva roman som påbörjades 2006. För våra "nyinflyttade" var det första gången de hörde talas om denna - nu finns det chans att den ökas på med ytterligare några kapitel. Därefter gissade vi gåtor ur en bok från 1926.  

LÄS MER
Bättre att köpa utsläppsrätter än att släcka  SvD 31.3.2012
Earth Hour internationellt 
Earth Hour Sverige   

MINA BLOGGAR 
Om kapitalism 
Om tillit

Om välfärd   

ANDRAS BLOGGAR
Per Hagwall
Elina
Carl    


http://intressant.se/intressant

1 kommentar:

  1. Om ett företag bedriver en verksamhet som kräver utsläppsrätter, naturligtvis med den rening som krävs enligt våra miljölagar, kan man flytta produktionen till Kina. Sen släpper man skiten rätt ut på någon bondes åker utan rening och kan sälja sina utsläppsrätter till naiva Centerungdomar. Det är globalisering i ett nötskal.

    SvaraRadera