torsdag 5 april 2012

Alliansen: Lyssna på DN Kulturs krönikörer!

Stoppa människohandeln i Sverige! Fler händer i vården! Välfärd åt alla!

Den alliansallierade tidningen DN låter krönikörerna i kulturdelen uttrycka sig rätt fritt. Antagligen betraktas den platsen som ofarlig. De flesta beslutsfattare läser nog bara första delen - i första hand ledarsidorna och ekonomisidorna. Och där är det ett annat språk som talas. Göran Rosenberg, och kanske fler bitska skribenter, har blivit portförbjuden som krönikör i första delen.

Malin Ullgren protesterar mot allt väljande som bara är en dimridå. "Eftersom den här kommunala skolan existerar på en skolmarknad måste den bete sig som en vara, och jag som förälder måste bete mig som en kund; väga fördelen 'kunskap' mot fördelen 'ekologisk mat' ".

Att välja skola eller daghem framstår för mig inte som att välja det bästa av flera äpplen, utan som att välja mellan äpplen och päron - och när det kommer till kritan får man plommon eftersom både äpplena och päronen är slut.

Att kunna välja kräver att det finns ett överutbud. Dagens småbarnsföräldrar i Stockholm tycks inte ha mycket valfrihet - vill de ha in sitt barn på daghem får de ta vad som står till buds. Vill de välja "rätt" dagis får de vänta. Inte förrän nyligen beslöt stade att man inte ska tvingas sätta sitt barn på ett religiöst daghem bara för att det finns plats där.

Vilken valmöjlighet har de som behöver komma in på ett äldreboende? Är det bara att åka runt och titta på tomma lägenheter med tillhörande personal? Vilken möjlighet har en födande kvinna att välja förlossningsavdelning? Står det tomma sängar med ledig personal runt omkring på varje sjukhus, dygnet runt?

Malin skriver också: "Många, tvärs över höger-vänsterskalan, skulle gärna se alternativet 'en högkvalitativ vård/skola/omsorg utan vinstmotiv, varhelst du vänder dig, vemhelst du är." Ja, dit hör jag.

Maria Schottenius beskrev häromdagen hur skolorna använder betygen för att komma åt skolpengen. Rektorerna får böja sig för styrelsens önskemål. "Så här är läget. Skolorna konkurrerar, inte om innehåll, kunskap, pedagogiska metoder, utan om skolpengen. Varje elev bär med sig en skolpeng, och det är den som alla skolor vill åt."

Även hon beskriver väljandets resursåtgång. "Det är krävande att vara en socialt fungerande individ. Alla måste var sin egen lilla vd, och sköta sitt lilla företag 'Mitt Liv AB'. Livsplanera, skaffa ett jobb, sköta sin ekonomi, ordna en tillvaro. En havererad skolgång betyder ett livslångt handikapp."

Det är väl detta som gör att de flesta väljer bort att välja fonder för sitt pensionssparande. Antingen väljer de att låta de statligt anställda placerarna välja åt dem, eller så låter de ett privat företag välja. Vi låter också bli att välja ny bank med jämna mellanrum. Våra valda politiker gillar inte alls detta. Men uppenbarligen vet de väldigt lite om hur man gör för att påverka folks beteenden ("Vi gör inte som dom säger"). 

I själva verket är "valfrihet" en dimridå för att dölja att det är blind tro på privat företagsamhet, konkurrens, neokapitalism och nyliberalism det handlar om. Man har bestämt sig att det är ett visst system som är det bästa för välfärdstjänster, oavsett vad forskningsrapporter visar (förnekelse), och det gäller att genomdriva det. Sedan måste man hitta på någonting som får väljarna att gå med på att sälja människor till lägstbjudande, ekonomiska drivkrafter i stället för människovänliga, fragmentering i stället för helhetssyn. Det blev valfrihet och låtsasdemokrati.

Nej, systemet som inte tillät någon valfrihet alls var inte bra. Det fanns de som kom i kläm. Men det finns andra sätt att komma bort från de negativa effekterna än denna låtsasmarknad där dessutom våra skattepengar förs ut ur landet för att kanske investeras i vapen, kemikalier och andra framtidsfientliga verksamheter.

LÄS MER
Skolorna använder betygen för att komma åt skolpengen  Maria Schottenius, DN Kultur 2.4.20121 kommentar:

 1. "I själva verket är "valfrihet" en dimridå för att dölja att det är blind tro på privat företagsamhet, konkurrens, neokapitalism och nyliberalism ... "

  Helt rätt! Men det blir ju ännu mer absurt när man tänker på att storbolagen upphäver konkurrensen genom karteller på de flesta marknader. Carema, Attendo Care, Capio, AcadeMedia, Aleris och Praktikertjänst.

  En intressant rapport: http://www.kkv.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/uppdragsforskning/forsk_rap_2009-9_karteller_korruption.pdf

  “En kartell uppstår när ett antal företag slår sig samman och beter sig mer eller
  mindre som en monopolist. En monopolist bestämmer pris och kvantitet själv.
  Marknaden är satt ur funktion.”

  “Välplanerade karteller
  Karteller vill inte bli upptäckta. Verksamheten är därför ofta välplanerad.
  Intervjupersoner berättar om hemliga möten på hotell och flygplatser och att använda krypterade telefoner.
  Men skulle den olagliga verksamheten trots detta upptäckas finns det exempel på att företag haft instruktioner till de anställda om hur de ska bete sig vid en eventuell gryningsräd från myndigheterna.”

  SvaraRadera