tisdag 14 februari 2012

Moderaterna ändrar historien igen

Igår råkade jag lyssna på ett program om minnet. Här beskrevs hur vi ändrar historiebeskrivningen för att slippa komma ihåg saker vi tycker är obehagligt att minnas.

Moderaterna har gjort det tidigare. Sofia Arkelstens uttalande om att partiet kämpade för kvinnlig och allmän rösträtt är det mest kända. Nu ändrar hela stockholmsalliansen historien.

Två vänsterpartister anser att högsta ansvariga för utförsäljningen av Serafen var sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) och dåvarande finanslandstingsrådet Chris Heister (M), tillträdande landshövding i Stockholm. 

Chris Heister förnekar detta. Hon säger att hon var med och tog principbeslutet om avknoppning men att priset sattes av Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

Nu kommer två ledamöter från SLSOs styrelse ut. De var emot en försäljning under marknadsvärdet och vägrade sälja! I stället levererade SLSO beslutsunderlag, bl.a. prisvärdering, till landstingsledningen. Det var landstingspolitikerna som fattade beslutet att inte bry sig om värderingsunderlaget.

Men i stället för Chris Heister tar tillbaka så visar man lite mer minnesförlust. Nu är hela alliansen med på historieförändringen. Man bemöter SLSOs inlägg med att Stockholms län år 2006 hade "långa vårdköer, dålig valfrihet och det var svårt att få träffa en läkare".

För det första motiverar detta inte att man ger bort skattepengar. Dessutom stämmer inte. Primärvården hade successivt förbättrats sedan 70-talet. Rätt att välja vårdcentral och lista sig hos läkare infördes på 90-talet. År 2006 fanns det ett fungerande husläkarsystem med större resurser till utsatta områden och till vård av äldre. Men visst kunde det vara svårt att komma till läkare - för dem som inte behövde det, dvs. snuvor och annat lindrigt. Och visst fanns det förbättringspotential, som alltid.

Läkare och andra är dock ense om att idag prioriteras de lindrigt sjuka, medan de med kroniska och kanske allvarliga sjukdomar får vänta. Detta gäller både på sjukhusen och i primärvården. Under åren har ett antal artiklar Läkartidningen och Dagens Medicin belyst detta. Det senaste är häromdagen, fyra allmänläkare i Stockholm i DN. Denna borde alliansens pressekreterare ha läst innan de skrev försvarsinlägget!

Frågan är också vad moderaternas människosyn innebär. År 2006 hade människorna som hörde till Serafens vårdcentral (patienter och personal) inget värde. Senare har politikerna börjat sätta lite kronor på människornas huvuden - dock inte lika många kronor som riskkaptalbolag och andra. Det verkar vara ett ganska stort glapp mellan det pris per människa ett privat företag är villigt att betala och det pris politikerna säljer oss för.

Jag är pessimistiskt. Under det senaste året har resultaten av den neoklassiska ekonomistyrningen som allinansen tillämpar blivit synlig, kanske framför allt i Stockholms kommun och Stockholms läns landsting. Men stödet för dem har inte minskat. De vinner säkert nästa val också, och nedrustningen av välfärdssystemen och infrastrukturen får då fortsätta.

LÄS MER
DN svarar på inläggen  Kommentar 14.2.2012
Oberoende värdering  Kommentar från Alliansen 14.2.2012
Ansvaret är politiskt  Kommentar från styrelseledamöter i SLSO, SLL 14.2.2012
När ansvaret trollades bort  DN 12.2.2012
Onödiga läkarbesök gör att verkligt sjuka åsidosätts  DN Stockholmsdebatt 12.2.2012
Läkarna gjorde jätteklipp på avknoppad vårdcentral  DN Debatt 12.1.2012

MINA BLOGGAR
Följ USA - rasera välfärdssystemen! 31.12.2011
Primärvård 
Konkurrens
Kapitalism

http://intressant.se/intressant

2 kommentarer: