måndag 27 februari 2012

För mycket valfrihet skapar ohälsa?

Ett mycket intressant och roligt inlägg på Youtube (en TED-föreläsning) om att allt för stor valfrihet ofta leder till att vi väljer mindre. Dessutom blir vi oftare frustrerade och otillfredsställda för vi tror att vi kunde göra ett bättre val. Kanske tom. detta bidrar till den ökade frekvensen av depressioner.

Enligt aktuell marknadsfilosofi så är frihet = total valfrihet. Men det stämmer alltså inte.

Intressant är också vad han säger om att denna valfrihet upptar så mycket tid och energi att människor blir mindre "produktiva" och också ger oss mindre tid för barnen. Ett folkhälsoproblem?

Vem kan välja bland 700 pensionsfonder?

LÄS MER
Barry Schwartz Hemsida

http://intressant.se/intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar