lördag 11 februari 2012

Kommunism 5.0 - är det verkligen bästa utvägen?


En av de böcker jag läser just nu är Bortom BNP - nationalekonomi och företagsekonomi för hållbar utveckling av nationalekonomen Peter Söderbaum. Han börjar med att förklara hur det kommer sig att den neoklassiska nationalekonomiska teorin under efterkrigstiden fått en monopolställning över jorden. Han menar att detta monopol är en slags fundamentalism som utgör en viktig del av de problem vi står inför. Det finns ingen pluralism, ingen mångfald på ledande ekonomiuniversitet idag. Den neoklassiska matematiska modellen är den enda rätta. Detta monopol understöds också av Riksbankens pris i ekonomiska vetenskaper till minne av Alfred Nobel.

Det kapitalistiska systemet ifrågasätts även av kapitalister. Jag saxar från DN 26.1.2012: "Kapitalismen ifrågasätts vid Världsekonomiskt forums möte i Davos. Kritiken går ut på att dagens system inte klarar två av vår tids stora utmaningar: ­jobben och inkomstklyftorna.
– Kapitalismen saknar en inbyggd kontroll av förhållandet mellan risk och belöning. Där finns heller inget som hindrar kraftiga svängningar mellan uppgång och nedgång, sade riskkapitalisten David Rubenstein från private equity-företaget Carlyle Group."

Kajsa Ekis Ekman sitter frysande i Aten och läser. Utanför demonstrerar människor eller går till soppköken för att de inte har råd att köpa den mat och värme som finns i överflöd. Den norske författaren Pål Steigan konstaterar i boken En gång skall jorden bliva vår att vi står inför de tre e:nas kris: ekonomi, ekologi och energi. Han anser att kapitalismen kommer att lägga krokben för sig själv när gränsen för utsugning är nådd.  Själv ­förespråkar han en ”Kommunism 5.0” – en öppen och demokratisk kommunism med vidsträckt statligt ägande.

Kulturgeografen David Harveys konstaterar i Kapitalets gåta och kapitalismens kriser att kapitalismen inte löser sina kriser, den bara flyttar runt dem. Han tror på kapitalismens överlevnad: "Kapitalistklassen kommer att reproducera sin makt, skriver Harvey, men om det sker genom en ny uppfinning, genom krig eller genom att införliva nya territorier vet vi ännu inte."

Christina Jonäng, ledamot av Centerpartiets partistyrelse, ger sig in i debatten. Hon anser att en grön kapitalism skulle kunna bygga på vår tradition av självägande bönder. Då bortser hon ifrån att vårt gamla bondesamhälle, byggt på arvsrätten, medförde försörjning endast åt den äldste sonen. I de bördigaste delarna av Sverige hade adeln genom kungliga förläningar och egna förmögenheter förfoganderätt över jätteområden. Det medförde stora kadrer av egendomslösa: drängar, pigor, statare etc. Allteftersom började dessa emigrera till småländska höglandet och Norrland, områden där jordbruk egentligen är omöjligt. Sedan blev det USA: i början av 1900-talet bodde en femtedel av Sveriges befolkning där. De som stannade övergick alltmer till industrierna. Idag är det ca 2% som försörjer sig på jordbruk. Statarna och drängarna har ersatts av fossilberoende maskiner.

I Täby har den kapitalistiska ideologin medfört att valfriheten för invånarna minskat. Det går inte längre att välja offentligt driven verksamhet!

Kapitalismen är inte en framkomlig väg för hållbar utveckling. Antagligen inte socialismen i dess traditionella form heller. Jag har inte lösningen. Men jag undrar:

- Är omställning (transition), cirkulär ekonomi (vagga till vagga), välstånd utan tillväxt (prosperity without growth), social banking etc. en framkomlig väg? Eller är det bara önsketänkande? Vilka effekter skulle det föra med sig om detta infördes, lokalt och globalt?
- Kapitalism 4.0, blandekonomi, kommunism 5.0 - är något av detta framkomligt?
- Eller handlar det om att behålla nuvarande system men ändra skatter, subventioner, moms och andra styrmedel? I så fall, vad krävs för att det ska kunna genomföras?

Peter Söderbaum har rätt. Mer mångfald, mer pluralism i debatten!

LÄS MER
Privatiseringarna i Täby har drivits alldeles för långt  Magnus Hedberg (s), DN 11.2.2012
Självägande bönder förebild för grön kapitalism  Christina Jonäng (c), DN 10.2.2012
Kriserna som inte försvinner bara för att man tänker bort dem  David Jonstad, Effekt 7.2.2012
Kommer kapitalismen att överleva?  Kajsa Ekis Ekman, DN 7.2.2012
Sverige är lika skuldsatt som Grekland  Hedi Bel Abil, Newsmill 6.2.2012
Davosmötet ifrågasätter kapitalismen  DN 26.1.2012
Kapitalismens kris på Davos-agendan  DN 24.1.2012
Därför är inte blandekonomi bra för Sverige  DN 24.1.2012

ANDRA BLOGGAR
Äganderätten bör försvagas  Svensson 11.2.2012
Reinfeldts lögner, svek och drogögon  Ilse-Marie 11.2.2012
Denna ständigt förtalade kapitalism  Lars Kamél 10.2.2012
Liftarens guide till vänstergnäll och kapitalistkritik  Attila Robert Toth 8.2.2012

Kapitalismens kris?  Johan Hedin (c) 8.2.2012  
... och nej, det finns inget nobelpris i ekonomi  Cornucopia 3.8.2009
Från tillväxt till utveckling  Birger Schlaug

MINA BLOGGAR
Om ekonomi
Om kapitalism
Om mångfald


http://intressant.se/intressant

1 kommentar:

  1. Drömmen om ett krisfritt samhälle lever vidare. Kris är normalt, det är alltid kris någonstans. Ingen form av kommunism kommer att lösa någon kris, utan bara flytta runt den och fördjupa den. Marknaden är inte skyldig till vare sig att vi är kolbaserade, att utsläppen inte påverkar temperaturen, eller att man inte kan tvinga folk att köpa tjänster de inte vill, eller felakrigt prissatta tjänster.

    SvaraRadera