måndag 24 oktober 2011

Männen hotade av läkemedel och kemikalier!

Reklamkampanj ett hot mot männens hälsa skriver några av mina kollegor i SvD. Man vänder sig mot Bayers testoseronkampanj Let's talk balls. "Kampanjen utgör ett hot mot mäns hälsa genom att uppmuntra förskrivning av ett dyrt och potentiellt farligt preparat till ett stort antal friska män." Artikeln har uppmärksammats av andra media, även utomlands. 

Att vi manipuleras av läkemedelsindustrin råder det inget tvivel om. Detta är bara ett av de sista exemplen i raden av nya "sjukdomar" som skapats av läkemedelsindustrin därför att de lyckats hitta en aktiv substans. Ett av de första exemplen var SSRI-hämmarna. Först hittar man substansen, sedan letar man efter sjukdomen som den ska bota. Därefter kommer marknadsföringen av sjukdomen, bland allmänhet och sjukvårdspersonal. När preparatet väl finns på marknaden så är marknaden mogen, dvs köparna finns där.

Idag kan vi fråga oss hur många män som fått sin bortgång tidigarelagd för att de använt Viagra, legalt eller illegalt anskaffad. Men kanske de tyckte att risken var värd att ta? Hellre ett kort men potent liv än ett långt och impotent. Kanske diskuterar de likadant när det gäller testoseron?

Det finns mycket som förhöjer livskvaliteten men som ändå är riskfyllt. Därmed inte sagt att det ska betalas med skattepengar. Ska friska män ta potentiellt skadliga medel så bör de i vilket fall som helst betala hela kostnaden för provtagning och läkemedel.

Svenska Naturskyddsföreningen har startat en kampanj mot kemikalier Rädda mannen! med hänsyn till de oönskade effekterna på männens fertilitet och deras avkommas hälsa som dagens kemikalieexponering medför. Ett mycket intressant seminarium anordnas den 5 november. Räknas inte läkemedel in bland kemikalier?

Svenska Läkaresällskapet har utlyst en tävling med mottot "Vad är säker vård för dig?" Så här skrev jag: "Att inte i onödan utsättas för potentiellt skadlig eller livshotande behandling, t.ex. statiner eller fetmakirurgi". Jag borde även skrivit könshormoner.

För 20-30 år sedan propagerades det för att alla kvinnor i och efter klimakteriet skulle behandlas med östrogen. Så småningom kom det evidens för att det inte var någon god idé. Östrogen är en onödig behandling för de flesta kvinnor. Med allra största sannolikhet är testosteronbehandling en onödig behandling för de flesta män.


LÄS MER
Överraskande fokus på mäns hälsa  Per Billing 23.10.2011
Let's talk balls campaign may be breaking the law  Adland.tv 23.10.2011
Reklamkampanj ett hot mot männens hälsa  SvD Opinion 23.10.2011
Vi manipuleras av läkemedelsindustrin  Ingrid Eckerman 26.4.2011
Let's talk balls 
Konferens: Rädda mannen!  Naturskyddsföreningen 5.11.2011
Rädda mannen  Naturskyddsföreningens kampanj


Länkat till intressant. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar