söndag 12 juni 2011

Mer om energi och kärnkraft

Det är alltid intressant att skriva om kärnkraft. Där kan man vara nästan säker att någon hakar på och kommenterar. Och då vet man ju att man har läsare!

Det finns några frågor jag skulle önska svar på från seriösa kärnkraftsförespråkare/motståndare (dvs sådana som verkligen försöker sätta sig in i problemet, inte bara dra på med gamla klyschor).

I Senegal äter man fryst kyckling från Europa - SKRIV PÅ!

Texter från Afrikagrupperna:

Har de inte egen kyckling, undrar du säkert? Jo, men på grund av EU:s jordbrukssubventioner (= dina skattepengar) är det billigare med europeisk kyckling.
Se till att det blir lönsamt för Senegal att föda upp sin egen kyckling. Skriv under våra krav till EU!

Visste du om att du bidrog till att 7000 sengalesiska kycklinguppfödare konkurrerades ut när billig fryst kyckling från EU - subventionerad av dina skattepengar - svämmade över Senegals marknad? Om EU:s handelsavtal går igenom i nuvarande skick riskerar fler länder i södra Afrika att hamna i samma situation.
Visa EU att du inte accepterar sådana orättvisor! Skriv under du också – målet är 5000 namnunderskrifter!

Kräv rättvisa handelsavtal!
Skriv på här!

fredag 10 juni 2011

Nermuntrande information om situationen i världen

Jag prenumererar på det nyhetsbrevet Globala utvecklingsfrågor som Forum Syd utger. Aktuellt nummer kan man verkligen inte kalla uppmuntrande.

Exempel:
- Världsbanken glömmer att tänka på de fattiga
- Svenskt bistånd till skattesmitande bolag
- Kritiserat toppmöte för världens fattigaste länder
- 2010 – det dödligaste året sedan 1970
- Fel åtgärder mot den globala matkrisen
- Land grabbing – ett allt större hot mot fattiga länder

onsdag 8 juni 2011

Domedagen kommer smygande

Domedagen, den stora apokalypsen 21 maj, gick i stort sett spårlöst förbi. Den har visst fått ett nytt datum i höst. Men vi bryr oss väl lika lite om den.

I DN Idé och kritik 7.6.2011 skriver Kajsa Ekis Ekman om hur vi undviker att ta till oss de smygande men obevekliga förändringarna i vår livsmiljö som klimatförändringarna medför. De som redan har börjat, men som ännu inte drabbat oss i de rika länderna speciellt hårt än. De som har börjat drabba fattigare länder, men som kommer att slå oändligt mycket hårdare framöver.

Då nämner hon ändå inte den andra, parallella smygande domedagen: den kemiska förgiftningen av vår miljö och oss själva som vi samtidigt jobbar aktivt med. Denna kan påverka inte bara livslängden utan också mänsklighetens förmåga att reproducera sig, dvs. att få barn. Det är inte omöjligt att kemikaliecocktailen vi utsätts för kommer att medföra krympande medellivslängd. Den kan också bidra till utarmning av vår mat, t.ex. minskad återväxt av fisk.

tisdag 7 juni 2011

Komplementär medicin, mässlingsvaccination och skattefinansiering

I min blogg på Dagens Medicin 2009 "Ayurvedisk medicin - har den något att tillföra oss?" avslutar jag med dessa ord:

"Frågan är om det finns delar av den komplementära medicinen som borde integreras i vår västerländska medicin för att stärka patienternas upplevelse av hälsa, oavsett om de är sjuka eller ej. Ska det offentliga i så fall betala metoder som inte är evidensbaserade?"

Min medbloggare i Dagens Medicin, Mats Reimer, har alltid gått till strid mot ovetenskaplig "medicin". I DN Debatt 7.6.2011 "Landstingsstödd klinik ger farliga råd om mässlingen" citerar han Vidarklinikens material "Vård och behandling av mässling". Vidarklinikens vårdcentraler och barnavårdscentraler är finansierade av landstingsskatten.

söndag 5 juni 2011

Beror bidöden på "modern" biodling?

I min blogg december 2010 i Dagens Medicin skrev jag om bidöden och människors hälsa:

"Just det, du läste rätt – det handlar om att våra bin, de som gör honung, dör en för tidig död och/eller inte kan reproducera sig. Tidigare hörde vi talas om det från USA, där det blivit en ny business att köra omkring bikupor till lantbrukarna för pollinering. Vi har också sett bilder från Kina, där unga kvinnor sitter i äppelträden och pollinerar blommorna för hand. Nu har bidöden tydligen kommit till Europa. EU-kommissionären för hälso- och konsumentfrågor har lovat att stoppa den."

onsdag 1 juni 2011

Vi kan spara mycket mer energi!

Kommentar 8.6.2011: Med morgontidningen följde en 16-sidig bilaga som bara handlade om energibesparing. EU har regelverk som ålägger alla medlemsländer energieffektiviseringsåtgärder. Det måste väl finnas något förnuftigt i detta, även för kärnkraftsvänner?

Min artikel i Läkare för Miljön "Ska LfM uttala sig mot kärnkraften?" har kommenterats av ett antal kärnkraftsförespråkare. De efterlyser bl.a. jämförelse med andra energislags miljöeffekter.

Det intressanta är att ingen av dem berör det enda långsiktigt hållbara alternativet: kraftigt minskad energianvändning.