torsdag 30 augusti 2018

Min viktigaste fråga i valet 2018

Text insänd till SVT Din röst i augusti 2018.
Val 2018 #Din röst läser jag upp texten. Skrolla neråt, titta till vänster. 
Lyssna hellre på Youtube.


Vad som oroar mig är att de känslor av solidaritet, empati, medkänsla, bry sig om andra utanför sin egen grupp, som växte fram under 60-80-talen, har fått stryka på foten. Det accelererade från 90-talskrisen, där man ansåg att privatisering och new public management skulle vara lösningen på problemen. 

Resultatet har blivit ett mycket mer segregerat samhälle. 
- en segregerad bostadsmarknad 
- en mer segregerad skola
- ökande ekonomiska klyftor 
- ökad rasism och främlingsfientlighet
- mer "vi och dom"

Jag har varit mycket engagerad i miljöfrågor där vi har missat titta på de ekonomiska och sociala faktorerna bakom.

Sedan 2016 är jag djupt involverad i frågan om de ensamkommande ungdomarna. Det som idag upprör mig allra mest är socialdemokraternas syn på flyktingar. Att man så halsstarrigt håller kvar vid en "rättssäker" asylprocess. Att man utan att skämmas tittar på när ungdomar/barn/barnfamiljer tvångsutvisas till ett eländigt liv i länder i krig och konflikt. 

Vart har moral, etik, solidaritet tagit vägen inom socialdemokratiska partiet? Varför spär de på främlingsfientligheten i stället för att försöka minska den? Varför behåller man politiker som är främlingsfientliga och låter dem ha så stort inflytande?

I senaste mätningen var det mp, v, c som gick lite framåt medan socialdemokraterna backade. Är det en slump, eller har det med asylpolitiken att göra? 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar