tisdag 13 mars 2012

Ska Dow Chemical få sponsra olympiska spelen i London?

Visst känner man sig smickrad när man blir kontaktad av utländska journalister och citerad på nätet. Dessutom i en fråga om de olympiska sommarspelen i London senare i år. Tycker jag att Dow Chemical ska få vara sponsor och få sin logga utställd?   

Dow Chemical är företaget som tillverkade Agent Orange, det växtgift som skogarna i Vietnam besprutades med för att de skulle fälla bladen och invånarna skulle kunna bombas av amerikanerna. Idag är frekvensen av ovanliga missbildningar hög i dessa områden. De tycks komma flera generationer efteråt.

Dow Chemicals har sedan köpt upp Union Carbide Corporation, det bolag som var ansvarigt för den stora gaskatastrofen i Bhopal, Indien, 1984 då 500 000 människor utsattes för giftiga gaser och 8 000 dog inom någon vecka. Gaserna är borta för länge sedan. Men under den tid fabriken var igång dumpade man avfall på marken, mer eller mindre säkert - så som vi gjorde även i Teckomatorp i Skåne - och nu är grundvattnet förorenat. Även här tycks frekvensen av missbildningar vara högre i det område där man hänvisas till att dricka förorenat grundvatten.

Aktivisterna och de boende anser att det nu är Dow Chemicals ansvar att rensa upp området. Dow hänvisar till sin oskuld - de var ju inte ens där när fabriken var igång.

Men när det svenska multinationella företaget ABB övertog det amerikanska företaget Combustion Engineering i början av 1990-talet så övertog man också alla skadeståndskrav från dem som blivit sjuka av asbesthantering. Tio år senare kunde även de som ännu inte hade symtom få skadestånd. ABB har erbjudit sig att betala mer än en miljard dollar i skadestånd.

Enligt min mening har Dow en moralisk skyldighet att sanera fabriksområdet i Bhopal. Innan man har gjort vad man har moralisk skyldighet ska man inte figurera i OS-sammanhang. OS är tänkt vara icke-kommersiellt, vara en inspiration för ungdomen att leva ett sunt liv. Där passar inte in företag som utnyttjar sin ekonomiska maktställning på det sätt som Dow Chemicals gör.

Dow, ett företag som tillverkar miljögifter från olja, har fått betyget A+ i hållbarhet. Ett skämt?

LÄS MER
Dow Olympic Sponsorship Faces Scrutinity  Blue&Green tomorrow 12.3.2012 
Dow Chemical and the Olympic Games  CounterPunch 2-4.3.2012
Dow at the Games  Frontline 10-23.3.2012
Min bok The Bhopal Saga - causes and consequences of the world's largest industrial disaster

http://intressant.se/intressant  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar