tisdag 20 mars 2012

Dålig kvalitet på direktörerna?

I dagens DN kommenterar man gårdagens artikel att chefer på svenska storföretag fått 15 procents lönelyft (eller mer) på sina mångmiljonlöner, medan tjänstemanna- och arbetarlönerna höjdes med ca 2,5 procent. En chef som tjänar 3 miljoner i månaden får då ett lyft en normal årslön per månad (450 000 kr). En som tjänar 5 miljoner per månad får två årslöner per månad. En person med 30 000 kr i månaden har fått cirka 750 kr mer i lön per månad, en tusendel av 5-miljonerdirektörens lyft.

Den här bilden är från 2007 men visar tydligt hur det är några få som tjänar mycket pengar. Artikeln handlar om att procentsystemet bibehåller eller ökar skillnaderna. 2 procent av en låg lön är mindre än 1,5 procent av en hög lön.

Detta bör man då koppla ihop med artikeln i SvD som beskriver hur människor som får prestationslön gör sämre ifrån sig. I artikeln antar man att detta gäller även chefer. Denna forskning presenteras på lite lustigare sätt på RSA Animate.

Ska vi få god valuta för våra pengar ska vi alltså leta efter företagare och bankmän som har låg lön och som jobbar altruistiskt. Kanske vi inte får ut lika mycket i digitala kronor räknat. Men eftersom vi är människor så värderar vi också högt att andra människor får det bättre, att miljön får det bättre, att kommande generationer får det bättre, att fler människor får tillgång till kulturella upplevelser, att fler ungdomar får meningsfull sysselsättning. Forskningen bakom denna kunskap redogörs för av professor Peter Söderbaum i hans mycket läsvärda bok Bortom BNP.

Ska vi får bästa kvalitet på varan så är det kanske lågavlönade kravbönder och second handförsäljare vi ska handla av. Ska våra överskottspengar ge bästa långsiktiga nytta är det kanske Ekobanken och JAK som vi ska låna ut dem till.

Att understödja de ökande ekonomiska skillnaderna genom att stödja börstopparnas löner är antagligen att bidra till grävandet av ens egen och ens efterkommandes gravar. Vi undergräver välfärden och undergräver naturens förmåga att förse oss med mat och övriga förnödenheter.

Själv har jag numera en god pension tack vare min tidigare höga lön (trots att jag jobbade deltid under de sista 20 åren). Men idag sitter jag inte på några tillgångar i form av hus, båt, aktier, fonder etc - jag tror att jag har gett bort de pengarna. Mitt vardagsliv är tämligen enkelt. Att jag nu fått ett jobb en dag i veckan (chefredaktör för AllmänMedicin) gör att jag kan öka mitt sparande för att säkerställa medicinstudierna för min indiska "dotterdotter". Samtidigt kan jag unna mig att köpa en keyboard till de välartade sju barnen från Kongo och stödja andra i min närhet.

Det finns inte en människa som är värd 5, 23 eller 35 miljoner kronor i månaden. Det finns ingen som gjort sig förtjänt av en löneförhöjning på en till två årslöner per månad. Inte en enda direktör har gjort sig förtjänt av detta.
Även denna bild är från 2007. Den visar hur förmögenheterna fördelar sig över befolkningen. En tiondel äger mycket mer än övriga 9 tiondelar. Idag är nog den högsta stapeln mycket högre.

LÄS MER
Mycket vill ha mer  DN 20.3.2012
Goda vinster gav direktörsvinst  DN 19.3.2012
Bonus ett sänke för motivationen  SvD 18.3.2012
The surprising truth about what motivates us  RSA Animate Drive, YouTube
Peter Söderbaum: Bortom BNP  Studentlitteratur 2011

ANDRA BLOGGARE
Eddy
Mikael Persson
Ola Hassbring   
Martin Moberg
Roger Jönsson   
Peter Andersson 
Unionen Opinion
Göran Johansson
Peter A.se    
Louise & Louise 

http://intressant.se/intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar