torsdag 4 augusti 2011

Magsäcksoperation av överviktig 20-åring - en rutinåtgärd?

I DN 25.4.2012 ifrågasätter läkarna den nedre BMI-gränsen för operation. Men ingen verkar diskutera ålder. Mer individuella ställningstagande borde vara rimligt! Fler allmänläkare bland fetmakirurgerna!

Min blogg publicerades även i Dagens Medicin, där den orsakade en del tänkvärda kommentarer. Jag skickade ett meddelande till nedanstående överviktsenhet och bad dem läsa kommentarerna. Även i Tankesmedja allmänmedicin kom det in kommentarer. I Sydsvenskan infördes den 12.8 en artikel "Alternativ sökes till fetmakirurgi" och en chat med Stephan Rössner startade. Kanske är en omprövning på gång?

Ny artikel i Dagens Medicin 24.8: Vanlig fetmaoperation ökar risken för alkoholmissbruk. Operationen gör att kickarna av att dricka blir starkare.

Under sommarens kringflackande har jag stött på en bekant ung dam. Jag har träffat henne då och då sedan hon var liten och normalsmal. Efter föräldrarnas skilsmässa började hon, liksom syskonen, långsamt tjockna till. Jag har sett henne sätta i sig stora mängder godis, snacks och sötade drycker, utan protester från närvarande förälder. Jag har också sett henne flacka mellan olika utbildningar – varav den första handlade om mat.

Nu, när hon är drygt 20 år, har hon cirka 25 kilos övervikt (BMI troligen under 35). Jag har dock aldrig hört att hon haft några komplikationer av sin övervikt, som högt blodtryck, diabetes, artros etc.

Denna gång var hon emellertid hjärtans glad. Hon hade fått tid för magsäcksoperation! En irreversibel avsnörning av hennes unga magsäck ska ske i höst.

Är det rätt behandling av en så ung människa? Vad vet vi om långtidsbiverkningarna av magsäcksoperationer när det gäller upptag av näringsämnen, hormonbalanser, fertilitet, benskörhet etc?

En så allvarlig operation på en så ung människa borde vara sista halmstrået. I stället verkar det vara den första kraftiga grenen som räcks ut till henne. Jag har inte hört att hon fått annat än välmenande råd av någon skolsköterska.
I vårdprogrammet för hennes landsting läser jag:
– Ett tydligt och individuellt anpassat behandlingsmål med livslångt perspektiv ska utarbetas tillsammans med patienten.
– Om resultatet av behandlingen efter ett år är otillfredsställande kan patienten remitteras till överviktsenheten.
– På överviktsenheten finns ett 2-årigt hälsoprogram och ett 1-årigt individuellt program.
– Kirurgisk behandling kan bli aktuell om andra behandlingsförsök inte gett tillfredsställande resultat.

överviktsenhetens hemsida läser jag:
– I första hand bör övervikt behandlas med kostomläggning. Kirurgisk behandling ska ses som en utväg när andra viktminskningsmetoder misslyckats.
– Enbart  kirurgi löser inte dina viktproblem. Det krävs omfattande kost- och livsstilsförändringar för att resultatet, dvs. viktnedgången, ska bli bra.
– Förändringarna i livsstil måste även påverka familjen i övrigt. … Du måste diskutera igenom detta noggrant med dina anhöriga i förväg. Deras stöd är mycket viktigt!
– Du måste resten av livet gå på årliga läkarkontroller.
– Du måste ta multivitamintabletter dagligen.
– Du måste ha ett tillskott (injektion) av B12 var tredje månad.

Har denna unga kvinna förstått vad det handlar om? Att hon, på samma sätt som om hon lagt om livsstil, hela tiden måste tänka på hur och vad hon äter? Hur mycket alkoholl hon dricker? Har hon förstått vilken ofrihet hon kommer att ha resten av livet? Vilken oro för biverkningar hon kommer att ha, hur hon kommer att känna sig ”sjuk” så där 60 år framåt? Och har hennes familj förstått vad som krävs av dem?

Enligt hemsidan kan hon räkna med 10 kg viktnedgång. Hon kommer fortfarande att ha ca 15 kg övervikt. Vet hon om det?

Vet hon om att det är en stor operation, och att det trots allt finns en viss risk för allvarliga komplikationer?

Det fina universitetssjukhuset har alltså fina program att erbjuda henne – och möjlighet att kräva att hon gått igenom dem. Varför har detta då inte skett? Ett minst två-årigt program med peppning till livsstilsförändringar, fysisk aktivitet och psykologsamtal skulle kunna hjälpa henne på lång sikt att få ordning på sitt liv – inte bara att få en smalare kropp. Detta om något skulle vara förebyggande medicin.

Det som var bra var att man krävde rökfrihet av henne. Så nu har hon varit rökfri i flera månader. Jag vet inte om hon i stället använder snus. Jag vet heller inte om hon kommer att fortsätta vara rökfri efter operationen.

Vem ska se denna kvinna i ögonen om 30 år och tala om att operation var det enda och bästa alternativet?

LÄS MER
Sjuk som sjuk  DN ledare 25.4.2010
Patienten dog efter gastrisk bypass  Läkartidningen 1.6.2010
Överflödskilon kan ge vitaminbrist  Aftonbladet 10.6.2010
Olika krav för fetmaoperationer  Dagens Medicin 12.4.2011
Alternativ sökes till fetmakirurgi  Sydsvenskan 12.8.2011
Chat om fetmaoperationer och övervikt  Stephan Rössner, Sydsvenskan 14-15.8.2011
Vanlig fetmaoperation ökar risken för missbruk  Dagens Medicin 24.8.2011


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar