tisdag 30 augusti 2011

Det globala systemet vacklar

Nu fortsätter Joschka Fischer på samma tema i sin krönika "Halvvägs över stupet", DN 2.9.2011. Han koncentrerar sig dock på EU och risken  för att euron kraschar. Han ser också mer positivt på Kinas och Asiens möjligheter.

"EU är på väg att rämna. Arabvärlden är på väg att rämna. Kinas tillväxtmodell står under press och Amerikas kreditdrivna kapitalistiska modell har fått en hjärtattack och måste ändras i grunden."

Detta är ett citat ur ledaren "Håll i hatten", DN 30.8.2011 (inte på nätet) av Thomas Friedman, amerikansk journalist och författare.

Finanskrisen, som började 2008, förvärras successivt. När vi kommer ur den ser världen annorlunda ut. Maktbalanser har förskjutits, levnadsstandarder har förändrats, kanske har det ekonomiska systemet förändrats i grunden. Möjligen har stora folkomflyttningar skett, troligen märks klimatförändringarna mer.

Sedan andra världskriget har den västerländska ekonomin utgått från USA. I takt med globaliseringen har ekonomin i länder i andra världsdelar stärkts. På olika sätt är dock även deras ekonomier beroende av USAs. När USAs ekonomi skakar, så skakar världens ekonomi. Det märktes tydligt 2008, och det kommer att märkas framöver.

Friedman avslutar så här: "När världen samtidigt genomgår så många påfrestande förändringar på en gång - med redan hög arbetslöshet och svaga ekonomier - måste USA, den viktigaste pelaren av alla fyra, vara stabilare än någonsin. Om vi inte tar ett krafttag - vilket kräver ett kollektivt handlande som i vanliga fall bara förekommer i krigstid - förlänger vi en amerikansk kris och ger näring åt en global."

USA är på fallrepet. I världens största ekonomi får 25 procent av befolkningen matkuponger för att de inte har pengar till mat. Vägar och gatljus förfaller. Utbildningen blir allt sämre och sämre. Rymdprogrammet avslutas. Finns det över huvud taget en chans till vändning? Barack Obama, som kanske var den enda som hade kunnat åstadkomma detta, har egentligen inte tillåtits göra vad som behövdes. När USA faller kommer det att påverka hela världen.

Naturligtvis drabbas även Europa och Sverige. Vi har inte en aning om hur vår ekonomi kommer att se ut om tio år. Vi har redan börjat producera åt Kina - se på Volvo. Kommer vi att bli lågavlönade legoarbetare åt kineserna?

Den som lever får se ... Men spännande är det! Kanske inte alltför uppmuntrande dock.

LÄS
All together now  Thomas L Friedman, New York Times 27.8.2011
Halvvägs över stupet  Joschka Fischer, DN 2.9.2011

MINA BLOGGAR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar