tisdag 30 augusti 2011

Tankesmedjan Fores har missförstått Anders Wijkman

Det blev debatt på nätet med anledning av dessa artiklar. Länkar till ett antal bloggar återfinns längst ner. Anders Wijkmans replik i DN.se verifierar i stort sett vad jag säger nedan.

I DN Debatt 30.8.2011 går Martin Ådahl, tankesmedjan Fores, till angrepp mot Anders Wijkmans debattartikel 24.8.2011.

Men det verkar som om Martin Ådahl missförstått Wijkman. Denne säger inte att höga energipriser orsakar finanskrisen. Däremot talar han om att hänsyn måste tas till stigande energipriser när man försöker lösa krisen. Det är något helt annat!

Så avslutar han artikeln: "För att skapa tillväxt – och därmed reella värden – är tillgången till högvärdig energi till rimliga priser en absolut förutsättning. Hur detta skall gå till i en situation där både energi och viktiga råvaror stiger kraftigt i pris är svårt att förstå. Så länge den här nyckelfrågan saknas i debatten blir förslagen till lösningar inget mer än tomma löften."

Jag ser inte att Ådahl kommenterar detta över huvud taget. Jag skulle gärna vilja höra hans åsikt om hur tillväxt kan baseras på tjänster, utan att tjänsterna i sin tur har uttag av råvaror (sådant som växer på jorden eller som ligger fast i jordskorpan) som bas.

Intressant är dock att enligt Ådahl får en snabbare klimatomställning liten påverkan på tillväxten.

Dagens finanskris orsakas inte av stigande energipriser. Risken är dock stor att den leder till en energikris, därför att vi inte hinner med att bygga ut tillräckligt mycket alternativ energi medan vi fortfarande har tillgång till tämligen billig riklig energi. I samband med en djup lågkonjunktur blir även energiproduktion mindre lönsamt, viket också kan påverka utbyggnadstakten.

ARTIKLARNA
Verkligheten kommer snart i kapp Martin Ådahl  Anders Wijkmans replik, DN 6.9.2011
Snabb klimatomställning är bra för statsfinanserna  Martin Ådahl, DN Debatt 30.8.2011
Energin nyckelfråga för att lösa krisen  Anders Wijkman, DN Debatt 24.8.2011

ANDRAS BLOGGAR

MINA BLOGGAR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar