lördag 9 september 2023

Migrationsverket har orimliga krav på ensamkommande

Fortfarande, två år efter talibanernas övertagande av Afghanistan, ger Migrationsverket avslag till merparten av de numera unga vuxna afghanerna som var barn när de kom 2015. De kan inte tillräckligt väl beskriva att de är så förändrade att det är farligt för dem i talibanernas Afghanistan. Enligt det europeiska flyktingrådet EUAA kan ”västernisering” vara ett av flera asylskäl – men Migrationsverket kan inte förklara vad det innebär. Det är upp till varje handläggare att avgöra.

Tänk dig själv: Du kom hit som 13-åring, 15-åring eller 17-åring. Du hamnar i en svensk familj eller i ett HVB-hem. Du börjar skolan, lärarna berättar om mänskliga rättigheter, könsroller, jämlikhet, svenska lagar, evolutionen och religioner. Du lär dig diska, tvätta, städa, laga mat. Du börjar gymnasiet, får extraknäck i äldrevården, tar studenten, fortsätter i äldrevården. Skaffar egen lägenhet, flickvän.

Men något av alla kraven för permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen är inte uppfyllt och du tvingas söka asyl en andra gång. Nu, efter att du levt här i åtta år och blivit en ung vuxen, ska du beskriva hur du har utvecklats från att ha varit en vanlig afghansk pojke, som lytt föräldrarna och gått till moskén ibland, till den person du är idag.

”Västernisering” kan vara ett av flera asylskäl

Under intervjun med Migrationsverket ska du nu berätta om ditt möte med en ny värld och hur du sakta gled över till att tänka som dina svenskfödda kompisar. Hur din förundran första sommaren, när du såg alla lättklädda flickor, gått över till att inte reflektera över att du umgås med tjejer eller hjälper gamla kvinnor i duschen. Hur du förskräcktes vid åsynen av alkohol men nu dricker öl med kompisarna. Hur du inte längre firar eid men planerar för att fira jul när du får en egen familj. Hur du tycker det är självklart att passa tider, att jobba 40 timmar i veckan, att laga din egen mat, att ha sex före äktenskapet. Kanske har du haft flera sexpartners.

Migrationsverket kommer att säga att du bara har anpassat dig till livet i Sverige, du är inte ”västerniserad på riktigt”. Du kan återanpassa dig till talibanernas kulturella seder och bruk i Afghanistan (där du kanske aldrig varit) så att vare sig folket eller talibanerna kan förstå att du förändrats sedan du var tonåring.

Ateism innebär apostasi, avfall från islam, och är ett asylskäl

Om du lämnat religionen du hade som barn ska du ska berätta hur du då var oreflekterat troende så som barn är. Du lydde dina föräldrar med böner och traditioner. Men här i Sverige var religionen inte viktig, du lärde dig andra sätt att tänka på livet. Du trodde inte längre på islams gud. Så upptäckte du att du inte tror på en gud alls. Du vet hur jorden skapats, du kan evolutionen. När vi är döda är vi döda, det finns inget liv efter detta. Du saknar inte din tro.

Migrationsverket kräver att du ska berätta om de djupa reflektioner som du inte har haft. Du måste berätta om var människan kommer ifrån och vad som händer efter döden. Du måste berätta om andra religioner och varför du inte tror på dem. Eftersom Sverige varit ett kristet land måste du berätta om kristendomen. Migrationsverket kommer sedan att säga att din beskrivning av din ateism är allmänt hållen, detaljfattig, vag och generell.

HBTQI och kristna

Migrationsverket ställer motsvarande krav på hbtqi-personer och dem som konverterat till kristendom.

Som ung vuxen, som någon gång i tonåren förstod att du drogs till samma kön, ska du redogöra för en djup, inre känsloprocess. Du ska beskriva känslor och reflektioner kring din sexuella läggning. I detta ingår känslor av olikhet, stigma och skam, oavsett om du haft dem eller ej.

Som konvertit ska du, förutom att visa upp en detaljerad kunskap om kristendomen, kunna resonera intellektuellt kring tron, konversionen och de personliga konsekvenserna av konversionen. Du ska reflektera över hur detta att du möttes med kärlek i kyrkan och upplevde en känsla av frihet ledde till att du började tro på Jesus.

I och med talibanernas övertagande av Afghanistan 2021 uppstod ett fönster då Migrationsverket hade kunnat göra en framåtsyftande bedömning och gett uppehållstillstånd till merparten av de afghanska medborgare som återigen sökte skydd i Sverige. Då hade ett långdraget problem som följd av asylpolitiken sedan 2016 lyfts ur regeringens knä – behandlingen av de ensamkommande barnen och ungdomarna. Regeringen hade med stolthet kunnat framhålla såväl sin medmänsklighet som sin omtanke om välfärd och företag som behöver arbetskraft.

Migrationsverket ska vara en självständig myndighet som enbart går efter lagarna och inte påverkas av aktuell regeringspolitik. Vi vet att det inte är så. Bedömningarna i asylärendena har hårdnat successivt sedan 2016, trots att lagarna inte ställer andra krav på asylskäl än tidigare. Vi ser hur denna linje hårdnat ännu mer sedan regeringsskiftet. De afghanska medborgarna tycks extra utsatta. 

Först publicerad i Rörelsen 30.8.2023 och i Tidning för kriminalvård 3.9.2023. 

Se också Hur bedömer svenska myndigheter risken för återvändare från Sverige till talibanernas Afghanistan?

Presentation på youtube


Tidöavtalet - ett hot mot demokratin (I Eckerman)

Angiverisamhället (I Eckerman)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar