lördag 27 december 2014

Vi måste hålla fascismen stången!

Läs också SD har skapats av de andra partierna  Gemensam 29.12.2014

Stefan Löfvén och andra socialdemokrater kallar Sverigedemokraterna för ett neofascistiskt parti. Historikern Henrik Arnstad med flera menar att det är ett faktum. Andra forskare förnekar detta. 

Jag anser jag att om SD inte idag är fascistiskt så är det stor risk att det är det i morgon. De nyfascistiska tendenserna är starka. SD är ett parti vi måste vara på vakt mot.

Efter att ha instämt i kören i min blogg Jag tillhör inte Björn Söders folk måste jag kontrollera att jag har rätt. Jag gör ett försök att sätta mig in i vad fascism är. 

Det känns lite övermaga när Dick Harrison vid Lunds universitet säger att Sverigedemokraterna kan betraktas som fascister först när de "börjar beteckna sig som revolutionära manschauvinister, yrkar på korporativism, kräver att alla partier utom det egna ska avskaffas, går till angrepp mot alla som tolkas som 'svaga', vill återupprätta ett rasbiologiskt institut, uttrycker en önskan att återställa Sveriges gränser till vad som gällde före freden i Nystad 1721 och genomför en militant marsch mot Stockholm med idel partimedlemmar i folkdräkt i syfte att gripa makten".

När man talar om Sverigedemokraterna är det lätt att inkludera svansen - övriga främlingsfientliga partier, anhängarna på diverse bloggsidor mm. Det är väl troligt att de ingår i de 13 % som röstat på Sverigedemokraterna. Nedan kommer jag att kalla dem "anhängarna".

Följande kärnpunkter har jag destillerat ur Wikipedia-artiklarna om fascism och nyfascism:
- Individen är underställd statens behov.
- Samhället är en organisk helhet. 
- En stark nationell identitet ska skapas och en nationalistisk och auktoritär stat ska upprättas. Nationens återfödelse och karismatiskt ledarskap eftersträvas.
- Motstånd mot kommunism, konservatism och liberalism. 
- Populism, dvs. vi-mot-dom-problematisering. 
- Reglerad klassöverskridande ekonomi (korporatism). 
- Våld kan användas för att uppnå målen.

VAD VET VI OM SVERIGEDEMOKRATERNA OCH DERAS ANHÄNGARE?
-  Anhängarna använder fysiskt och verbalt våld. Personer som yttrar sig kritiskt om SD och främlingsfientlighet utses till hatobjekt. Ordet "hat" används ofta, liksom andra våldsuttryck. De anhängare som angrep demonstrationen i Kärrtorp i december 2013 använde våld. Våld är en ingrediens i fascismen.
- Anhängare marscherade i Kärrtorp hösten 2013. De övade Björkhagens idrottsplats. Militarism och milis är ingredienser i fascismen.
- SD har nynazistiska rötter. De anhängare som marscherade på Björkhangens idrottsplats gjorde hitlerhälsning. Nazism och fascism är totalitära och skiljer på folk och folk.
- Kritiker betecknas "vänster". Anhängarna kallar alla som yttrar sig kritiskt för "vänster", gärna "vänsterextremister". Dit hör Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Fascismen är mot kommunism och socialdemokrati.
- SD är nationalistiskt. En nation anses ha etnicitet och kultur gemensamt. Övriga partier, liksom var och en som uttalar sig positivt om invandring, benämns "Sverigefiende" eller "svenskfientliga". Nationalism är en huvudingrediens i fascismen.
- Anhängarna anser nationen hotad. "Nationen krossas" kan det uttryckas som. Hotet mot nationen är en bärande del av fascismen.
- SD marknadsför sig som "tredje vägen", varken höger eller vänster. Liksom fascismen i Italien.
- SD talar om "mitt folk" och "min nation". De som inte assimilerar sig, underordnar sig majoriteten och deras värderingar, hör inte dit. Fascismen ser nationen som en organisk enhet.
- SD anser att invandringen är problemet. Om invandringen minskar, om många invandrare åker "hem", kommer vi "svenskar" att få det bättre. Att skylla på en minoritet är populistiskt och ingår i fascismen.
- SD vill verka inom det demokratiska systemet - i sin nuvarande form. Men vet vi vad de vill med dem de anser inte tillhör den "svenska nationen"? Fascismen är antidemokratiskt.
- SD eller anhängarna har inte uttalat sig om korporatism - i alla fall inte mig veterligt. Korporatism är det ekonomiska system fascismen förespråkar.

LÄS MER
SD fascistiskt?  Stefan Lindgren, 8 dagar 8.12.2014. "Att slå undan benen på SD kräver inte skällsord utan breda insatser, en vitalisering av samhällsbygget, ett reformprogram av en omfattning vi inte skådat på länge, av typ miljonprogrammet för bostäder, enhetsskolans införande, daghemsutbyggnaden osv."

Fel att börja sätta fascistetikett på SD Björn Häger, Journalisten 8.12.2014. "Finner vi att SD är fascistiskt i ordets traditionella mening då ska bevakningen ändras i grunden. Ett parti som vill ha diktatur och dödsläger skulle inte få tala fritt i radio och TV. Sannolikt inte hos något seriöst medium. Ett sådant parti skulle svenska journalister aktivt bekämpa."

Fascismen och vikten av att vårda orden  Anna-Lisa Lodenius 7.12.2014. "Statsvetare ser snarare en ny slags partifamilj som många kallar för exempelvis radikala högerpopulister och som består av nationalistiska, i regel konservativa, antiinvandringspartier som är starkt kritiska till etablissemanget och som agerar inom ramen för demokratin och parlamentarismen."

Feldoserat recept mot fascismen  Håkan Blomqvist, Internationalen 20.4.2013. "Sverigedemokraterna och dess motsvarigheter är inte fenomen av samma art utan ett parlamentariskt främlingsfientligt, opportunistiskt högerparti som ideologiskt slits mellan – eller koketterar med – uttalad nationalism och konservatism. I partiets ursprung och grundargeneration finns dock tentakler bakåt till äldre svensk fascism – och partiet bereder genom sin politik marken för mer kampinriktade nationalister av fascistisk typ, som exempelvis Svenskarnas parti."

Är SD ett nyfascistiskt parti?  Björn Lundberg 8.12.2014. "Eller uttryckt med andra ord: blir det lättare att reda ut begreppen om vi betraktar fascismen som en rörelse med ett parti snarare än en ideologi hos ett parti? Kanske är det mer rättvisande att tala om sd som ett parti med kopplingar till en alltmer högljudd nyfascistisk idéströmning än att peka ut partiet i sig som nyfascistiskt."

Bruna rötter, blågul stam, bruna grenar  Guldfiske.se 19.11.2014. "Skillnaden i perspektiv mellan reformistiska och radikala högerextrema grupper är en fråga om temporalitet, hur långt det har gått – om det finns tid att stoppa mångkulturalismen och invandringen genom riksdagsarbete för att stänga gränserna och repatriera landet, eller om konflikten gått så långt och makten korrumperats till den grad att bara gatorna eller vapnen återstår. Det är ingen artskillnad utan en gradskillnad, och den utgår från samma argumentation och en gemensam världsbild."

Är S socialdemokrater? Är FP liberaler? Är SD fascister? Har påven en lustig hatt?  Copyriot 10.12.2014. "Jag tror alltså inte att den avgörande frågan är om Sverigedemokraterna är ett nyfascistiskt parti."

Sådan är fascismen  Dick Harrison Neo 2-2014. "Tills den dagen kommer är det mer konstruktivt att sakligt konstatera att partiets vision av det gamla goda svenska samhället bygger på falsk historieskrivning, liksom att dess rädsla för främlingar vilar på lika stora doser okunskap om omvärlden som oförståelse för hur kulturer – även nationella – formas och omformas genom fruktbara möten med andra folk."

Fascismen, Sverigedemokraterna och socialdemokratin  Klas-Göran Karlsson 8.12.2014. "De kan förvisso sägas torgföra nationalistiska, främlingsfientliga idéer med någon fascistisk färgning om att den svenska nationen befinner sig i en kris som är orsakad av både yttre invandringstryck och inre politisk eftergivenhet, och att nationen blir det stora offret om inte aktiva alternativa åtgärder vidtas. Men den kamp för återfödelse som SD kallar till är knappast våldsbejakande och hotfull för demokratin."

Forskarna är eniga - SD är inte fascister  Forskning och framsteg 9.12.2014. "Forskning & Framsteg har kontaktat ett drygt halvdussin ledande forskare inom ämnen som statsvetenskap, sociologi och historia via e-post med frågan om Sverigedemokraterna är fascister/nyfascister. Alla svarade nej."

Neofascismen - hur hanterar vi den?  David Ehle, Motargument 16.4.2014. "Risken är överhängande att Sverigedemokraterna lyckas att mörka sin agenda, sitt ursprung och sina föresatser. I stora stycken har de redan lyckats. Det görs med hjälp av en putsad argumentation, en förfinad retorik och genom ständig dementi av de fascistiska attityderna."

Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti  Torbjörn Jerlerup 28.11.2013  "Det där med att definiera vilka som ska exkluderas pratar fascistiska rörelser mycket om. Om kommunister brukar vilja exkludera ”klassfiender” och ”kontrarevolutionärer” så har fascistiska rörelser en förkärlek till att vilja exkludera människor som inte passar in inom ramarna för den mytiska nationen och folkgemenskapen med sina i arv och blod grundade värderingar."

Fascism - eller någonting annat? En ideologianalys av Sverigedemokraterna  Henrik Arnstad 2014. "Det grundläggande tankegodset hos fascismen består, trots att politiken förändras med samma självklarhet som den gjort inom alla andra ideologier. Ideologin generisk fascism har en grundläggande världssyn som lever vidare, då som nu."


http://intressant.se/intressant


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar