måndag 4 april 2011

Förnekelserörelsen genom tiderna

Via diskussioner om kärnkraftsartikeln (som också återfinns hos Läkare för Miljön) har jag fått länkar till Uppsalainititiativet ("för dig som inte vet bäst själv"), ett svar på Stockholmsinitiativet, en grupp "klimatförnekare".
Att det finns en förnekelserörelse har blivit allom bekant i samband med klimatdiskussionerna. Att det ofta är stora finansiella intressen som ligger bakom är inte lika känt. 

Förnekarna framställs ofta som David mot Goliat, den lille som har rätt och kämpar mot den store som har fel, eller som whistle blowers. Men i själva verket har de ofta starkt stöd från mäktiga finansiella intressen. Vad de kämpar mot är inte en övermakt utan ett forskarsamhälle med mycket stor sammanlagd kunskap men inte alltid stark ekonomi och definitivt inte samma pr-apparat som företagen.

Visst händer det att ett helt forskarsamhälle kan ta fel - men inte ofta. Har en rad forskare, oberoende av varandra och oberoende av industrin, kommit till samma eller liknande slutsatser så bör vi luta oss mot dem, även om vi behåller en dos skepsis. Problem kan det bli om forskarna är beroende av industrin.

Förnekarna stödjer sig ofta på ett mindre antal forskare. Trots detta jämställs de i media med det stora forskarsamhället. Media skriver inte t.ex. "av 1000 forskarrapporter av god kvalitet talar 840 för och 50 emot. Övriga ger inga entydiga svar." I stället får vi som allmänhet intrycket av att förnekarnas bevis är minst lika goda som forskarsamhällets.

Ett mig närliggande ämne är läkemedel. Vi "upplysta" vet en del om hur läkemedelsindustrin kan agera, och hur man får med sig forskare på tåget. Pr-makten är enorm. Men många av mina kollegor förstår inte problemet. Australiska läkare vet mer. (Tips om böcker i ämnet finns under fliken "Böcker" - du måste ev. förminska websidan för att kunna öppna den från startsidan.)

Ett annat exempel på förnekelserörelse är rökning och passiv rökning. Att rökning ger lungcancer stod klart redan på 50-talet men förnekades in på 60-talet. Att passiv rökning ger ökad sjuklighet var klart på 80-talet men förnekades fortfarande under 90-talet. Att tobaksindustrin låg bakom båda dessa förnekelserörelser är det väl knappast någon som ifrågasätter idag. Både svenska och utländska forskare var involverade.

Det finns åtminstone en svensk forskare som tidigare yttrade sig förnekande om passiv rökning och som nu yttrar sig förnekande om den globala uppvärmningen.

Merchants of Doubt (Handelsresande i tvivel) är en bok som handlar just om förnekelserörelsen och vilka motiv som ligger bakom. De exempel från USA som beskrivs i boken är tobaksrökning, SDI och atomvinter, surt regn, ozoner och freoner, passiv rökning, global uppvärmning samt DDT och malaria.

Uppsalainitiativet har gjort två sammanfattningar av denna bok, båda värda att läsa.
Del 1: Från tobakrökning till global uppvärmning
Del 2: Argument, metoder och motiv 

Andra har skrivit:
Bokanmälan: Handelsresande i tvivel  Forskning och framsteg 
"Merchants of doubt" cloud climate change debate 18.3.2011
Thorny issues for scientists talking climate  1.4.2011 
Den stora förnekelsen  Bok av Anders Wijkman och Johan Rockström 
Gomorron Sverige  Intervju med ovanstående

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar