onsdag 20 april 2011

Filosofer och livsviktiga frågor

Jag borde väl skriva någon om abortdiskussionen. Men det är så många andra som skrivit. Eftersom mina läsare kan vara nyfikna på var jag står så blir det ändå några ord.

I artikeln i DN 17.4.2011 skriver de två filosoferna att abortlagen behöver ses över. Uppenbarligen tänker de sig inte en inskränkning i rätten till abort : "Om hennes situation faller under den tredje kategorin får hon själv besluta hur hon vill handla, utan att fråga sjukvården eller Socialstyrelsen om lov". Detta verifieras i deras replik 20.4.2011: "... notera att det förslag vi för fram ger den enskilda kvinnan MER att säga till om än om man i stället behåller lagen som den är skriven i dag".

I repliken säger de också att "vår avsikt är endast att så tydligt som möjligt framföra våra idéer".

OK, de har idéer om att rätt och fel inte är svart och vitt utan även grått. Det är inte svårt att acceptera, även om jag tycker de förenklar. För mig är rätt och fel snarare brokigt som mönstren i soldaternas kläder: många schatteringar, många faktorer, många värderingar.

Däremot förstår jag inte varför aborterade fosters potentiella barn, barnbarn och barnbarnsbarn ska komma med i diskussionen om klimatet. När det gäller omhändertagandet av jorden så räcker det väl med att planera för de eventuella barn, barnbarn och barnbarnsbarn som är avkomlingar till de barn som faktiskt föds? De har väl inte lägre värde än de som inte kommer till tack vare en anmoders abort? Förändras dagens frågeställning och vårt ansvar om det föds ytterligare några barn, barnbarn och barnbarnsbarn i framtiden? 

Vad jag inte heller förstår är varför deras idéer om rätt och fel ska leda fram till en förändring av abortlagen. En lag är en pragmatisk avvägning mellan olika värderingar, praktiska möjligheter, ekonomiska möjligheter, tidigare lagar med mera med mera.

Kvinnan äger redan idag rätt att bestämma över sin kropp. Deras vision av ny lagstiftning innebär bara ett tillägg att vissa kvinnor måste betala för abort, efter sin förmåga.

Varför då? Alla får föda sina barn med hjälp av utbildad personal, i stort sett gratis, utan inkomstprövning. Har vi inte råd att låta alla få sin abort i stort sett gratis? På samma sätt som alla får sina barn vaccinerade gratis? Alla får barnbidrag?

Kära filosofer! Tänk gärna vidare. För fram era tankar och reflektioner som ett av många diskussions- och beslutsunderlag som lagstiftare behöver - men föreslå inte själva hur lagstiftningen ska se ut! Beskriv i stället vilka behov som ni uppmärksammat finns för ändrad lagstiftning. Men glöm inte att väga in människors irrationalitet, känslor, andra värderingar innan ni yttrar er. Är ni allt för långt från verkligheten så blir det gärna töntigt.

I det här fallet kan jag inte se något behov av ändrad lagstiftning.

Ett humant och utvecklat samhälle kräver tillit. Tillit till att jag kan någorlunda styra över mitt liv själv, att jag får stöd och hjälp från samhället när jag behöver det.

Själv har jag varit med om den plågsamma processen att i ungdomen bli oönskat gravid. Att uppleva vara utsatt för något utanför min kontroll, något som skulle förändra hela mitt liv, mina möjligheter till studier, familj mm. Det resulterade i en bortadopterad son som jag idag har väldigt god kontakt med. Det var då inte tänkbart för mig med (illegal) abort - men jag är absolut för fri abort!

Däremot är jag sorgsen över att aborter behövs i så stor utsträckning. I första hand ska vi jobba för färre oönskade graviditeter - inte för fler oönskade barn.


LÄS OCKSÅ

Inget stöd för ändrad abortlag  DN 18.4.2011
Sverige kan avgöra striden om kvinnans kropp  SvD 20.4.2011
Vi vill inte begränsa kvinnors rätt till abort  DN 19.4.2011  Filosofernas replik
Abort handlar faktiskt om liv och död  DN 26.4.2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar