fredag 16 december 2022

Att äta ägg – en mångkulturell gärning

Ukrainska påskägg med förkristna symboler.

Fågelägg måste ha ingått i människors föda under evolutionen, långt före Hedenhös. Ägg är färdigförpackade med lång hållbarhet. Lägger man dem i vattenglas, som under kriget, kan de efter flera års lagring duga till pannkakssmet (egen erfarenhet).

En sökning på nätet ger vid handen att äggätande på våren är en mångtusenårig tradition, spridd över stora delar av jorden. Ägget är symbol för liv, fruktsamhet och växtkraft. Linné hade ett ägg i sitt vapen.

Ägget ingår i flera skapelseberättelser. Den egyptiska guden Amon föddes ur det ägg han själv hade skapat – han skapade ordning ur det ursprungliga kaos. Solguden Ra skapades ur kaos som ett skinande ägg. I den japanska mytologin formade sig världen till ett ägg då den skapades ur kaos. Kinesiska Pangu föddes i mörker och kaos inuti ett ägg där han sov i 18 000 år innan han klöv det med en yxa. I grekisk mytologi föddes jorden ur urägget. Den romerske kärleksguden Eros föddes ur ett ägg.

Ägget kan vara en symbol för pånyttfödelse. På etruskernas sarkofaglock finns de döda avbildade med ett ägg i handen. Även den uppståndne Kristus symboliseras med ett ägg.

Under vintern upphör ”naturligt” uppfödda hönor att lägga ägg. När ljuset och maten kommer åter börja de värpa igen. Det är på våren, i närheten av vårdagjämningen, som påskäggstraditioner är förlagda. I Skåne har man haft så gott om ägg att man kunnat leka med dem.

I judendomen symboliserar ett hårdkokt ägg det hårda livet som judarna hade under slaveriet i Egypten. På påskaftonen inleds måltiden med att alla äter ett hårdkokt ägg doppat i saltvatten.

Fastan inför påsken, som infördes i kristendomen på 400-talet, innebar att äggen måste lagras. När fastan bröts var det fritt fram att frossa i ägg.

Seden att dekorera ägg tycks också vara mycket gammal. De symboler som målas på äggen i Ukraina härstammar från förkristen tid. Grekiskortodoxa färgar äggen röda på påskdagen – man anser att Maria Magdalena målade ett ägg rött som symbol för Kristi blod.

Att ge bort målade ägg har varit vanligt. Numera har de ersatts av godisfyllda pappägg. Längst i den genren gick de sista ryska tsarerna. De 57 Fabergéäggen var gjorda av guld och ädelstenar.

Numera är ägg vardagsmat året om. Dagens äggproduktion kräver stora mängder energi och hönorna har ofta en orimlig livsmiljö. Låt oss ändå hoppas att dina påskägg har värpts av friska hönor som får sol och ljus och får gå fritt omkring och picka i sig näringsrik föda.

Först publicerad i tidskriften AllmänMedicin 1-2014.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar