söndag 13 februari 2022

Välkommen!

Detta är startsidan på min statiska hemsida www.eckerman.nu som inte längre går att uppdatera. Här är den uppdaterad. Men Google verkar tycka att det finns olämpligt innehåll här. 

VÄLKOMMEN! WELCOME!

Ill. Katarina Lilieqvist

DEN ONÖDIGA FLYKTINGKRISEN - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021 En hemsida, ett temanummer och en tjock bok.

STÖTTEPELAREN - stödförening för ensamkommande barn och ungdomar 
Skänk ett bidrag medellösa afghanska ungdomar!

STOPPA UTVISNINGARNA TILL AFGHANISTAN

Uppropet 11 000 underskrifter
Skriv på uppropet mot utvisningarna av ungdomar med afghansk bakgrund!

Hemsidan  Här finns mycket material

Facebook-gruppen  24 000 medlemmar

Pressmeddelanden  MyNewsdesk

FLYKTINGARNAS DAG 2017 Manifestation på Medborgarplatsen 25 november

FÖR EN MÄNSKLIG FLYKTINGPOLITIK! Digital demonstration med över 100 deltagande organisationer

HOW SAFE IS AFGHANISTAN? Conference in Stockholm, Sweden Oct 4, 2018

OM HEMSIDAN - ABOUT THE WEBSITE

Detta min statiska hemsida där du kan få dig en uppfattning om vem jag är. Vill du veta mer om vad jag tycker och hur jag tänker rekommenderar jag min blogg.

This is my static website where you can get an understanding of who I am. If you want to know what I think, I recommend my blog. The texts about Bhopal are in English.

Om mig - About me

Folkmusik

The Bhopal Saga


SOCIALA MEDIA - SOCIAL MEDIA

Facebook
Svensktalande: Ingrid Eckerman
(English speaking: Ingrid C Eckerman - not active)

Twitter
@ingrideckerman

Linkedin
Ingrid Eckerman

Skype
ingrid.eckerman

Researchgate
Ingrid Eckerman


LÄNKAR - LINKS

Ingrid Eckerman tycker till  Min privata blogg - My private blog

Kollektivhuset Sockenstugan My co-house

Saltsjöbygdens Spelmansgille Folkmusic band


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar