söndag 13 februari 2022

Vem är jag? Mitt CV

Nej, jag letar inte uppdrag eller jobb längre. Detta har jag haft på min statiska hemsida, som inte längre kan uppdateras. 

Ingrid Eckerman, född Egerö 1942. Legitimerad läkare, specialist i allmänmedicin, Master of Public Health. Pensionerad sedan 2008. Arbetat i Nacka mellan 1979 och 2008. 30 års erfarenhet av lokalt fackligt arbete. 2011-2014 bloggare på Tankesmedja allmänmedicin. 2012 - 2022 redaktör för tidskriften AllmänMedicin. Aktiv i Läkare för Miljön 1992 - 2017. Har skrivit en bok om gas-olyckan i Bhopal, Indien 1984. Är en av redaktörerna för Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021.

Bor i kollektivhuset Sockenstugan i Kärrtorp, södra Stockholm. Spelar folkmusik på fiol, framför allt i Saltsjöbygdens spelmansgille. Var som ung aktiv i TUG (Teosofiska ungdomsgruppen). 

Jag innehar F-skattesedel.
Adress Statsrådsvägen 11, 128 38 Skarpnäck.
E-adress ingrid.eckerman /at/ gmail.com.
Blogg www.ingrideckerman.blogspot.se 
Hemsida (ej uppdaterad) www.eckerman.nu
Telefon 070 557 31 93

Examina

1972 Med.lic, legitimerad läkare, Karolinska Institutet
1977 Specialistkompetens i allmänmedicin (allmänläkarkompetens), Socialstyrelsen
2001 Magisterexamen (Master of Public Health, MPH 75 ECTS) i folkhälsovetenskap, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV)

Studier i hälsa och utveckling

1994 Hälsa i låginkomstländer, Uppsala universitet diplomkurs 12 veckor
1996 Hälsa, miljö och samhälle, NHV diplomkurs 8 veckor
2000 Injury prevention and control, Indian Institute of Technology, New Delhi, 1 vecka

Studier i miljö och hållbar utveckling

2009 Världens Eko, Stockholms universitet 7,5 poäng
2010 Ekologisk ekonomi, Stockholms universitet 7,5 poäng
2011 Energi och miljö, Stockholms universitet 15 poäng
2012 Miljötoxikologi, Uppsala universitet 7,5 poäng

Anställningar

1972-1976 Underläkare i Stockholms läns landsting
1977-2008 Tjänst som distriktsläkare i Stockholms läns landsting:
- 1977-1979 Tyresö
- 1980-1996 Nacka (tjänstledig 1988)
- 1997-2008 "Folkhälsoläkare" i Nacka
1988 Underläkare, Nacka-Värmdö psykiatriska sektor
2012-2022 Chefredaktör för tidskriften AllmänMedicin

Fackligt arbete

1975-2004 Styrelsemedlem respektive ordförande i lokal läkarförening och lokalt SACO-råd
2005-2011 Suppleant i styrelsen för Internationella läkare i Sverige (ILIS)

Anordnande av konferenser mm

Folkhälsoarbete

Ett flertal utbildningstillfällen för primärvårdspersonal i Nacka 1997-2008
Inspirationsdag för folkhälsoarbetet i Lekeberg 2009
Inspirationsseminarier för folkhälsoarbete i SLSO 2007

Läkare för Miljön

Energi, hälsa och hållbar utveckling 2010
Läkemedel, hälsa och miljö 2004 och 2005
Delarrangör i ett flertal större och mindre seminarier
Symposier på Medicinska riksstämman

Övrigt

Delarrangör i flera boksläpp för Den onödiga flyktingkrisen hösten 2021
How safe is Afghanistan? 4.10.2018
1st International Collaborative Housing Conference 5-9.5.2010
Folkmusikfestivaler i Nacka 1995-2003 

Medlemskap i frivilligorganisationer

Läkare för Miljön (LfM) www.lakareformiljon.org Styrelseledamot (redaktör, kassör, ordförande) 1992-2017.
International Medical Commission on Bhopal (IMCB) 1994-1999. Se Wikipedia
International Society of Doctors for the Environment (ISDE) Styrelsemedlem 1997-2001, 2009-2014
Sambhavna-kliniken, Bhopal www.bhopal.org  Wikipedia Medicinsk rådgivare 1999-2010.
Pakkamgruppen i Sverige  Styrelsesuppleant 2004-2007
Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK)  www.slmk.org 
Läkare i Världen  www.lakareivarlden.org
Afrikagrupperna  www.afrikagrupperna.se
Tyresö ulands- och fredsförening (TUFF)  www.tuff.nu
Svenska freds- och skiljedomsföreningen  www.svenskafreds.se
ALEF - Adult Learning and Empowerment Facilitators  www.alef.org 
Nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!  www.stoppautvisningarna.blogspot.com
Stöttepelaren - stödförening för ensamkommande barn och ungdomar  www.stottepelaren.se 
FARR - Flyktinggruppernas riksråd  www.farr.se  

Medlemskap i professionella föreningar

Sveriges Läkarförbund www.lakarforbundet.se 
Svenska Läkaresällskapet www.svls.se 
Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) www.sfam.se
Svenska Distriksläkarföreningen (DLF) www.svdlf.se 

Stipendier och utmärkelser

Stipendier
1988 Nya Grepp, Stockholms läns landsting (SLL)
1991 Förslagsverksamheten, Södra Stockholms sjukvårdsområde, SLL
1991 Förslagsverksamheten, Sydöstra sjukvårdsområdet, SLL
1994 Ragnar Berfenstams stipendiefond
1995 Resestipendium Svenska Läkaresällskapets forskningsfond

Utmärkelser
1989 Diplom, Förslagskommittén, Södra sjukvårdsområdet, SLL
1991 Diplom, Förslagskommittén, Södra sjukvårdsområdet, SLL
1997 Hedersutmärkelse, Miljövårdsfonden, SLL
2005 Recips miljöstipendium "för att på ett initiativrikt och handfast sätt ha stimulerat till ett ökat miljöengagemang inom hälso- och sjukvård genom ett oförtrutet aktivt och inspirerande arbete med att skapa opinion i läkemedels- och miljöfrågor"
2021 Afrikagruppernas solidaritetspris "Ingrid Eckerman har under året som gått, genom en orolig tid av pandemi och djupa kriser, stått upp för solidariteten i hennes gärningar för mänskliga rättigheter och lika värde."

Folkhälsoenheten i Nacka, utmärkelser
2005 Hedersomnämnande Guldäpplet (SLL:s belöning för utbildningsinsatser)
2005 Hedersomnämnande kvalitetspris, Sjukvårdsberedning sydost, SLL


NÅGRA PUBLIKATIONER  

Tidskriften AllmänMedicin 2012 - 2022. Chefredaktör.

- Artiklar i Läkartidningen Hela listan 

Mänskliga rättigheter, migrationspolitik
- Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021. Redaktör. Migra förlag 2021
- Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar. Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Först publicerad 22.2.2018. 
- Se även Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 

Bhopal
- The Health Situation of Women and Children in Bhopal. Report for The International Medical Commission on Bhopal 1994. International Perspectives in Publich Health, 1996;11-12:29-36.
- Long-term Health Effects of Exposure to the Bhopal Gases. Observations of the Hazardous Effects on the Health of Particularly Vulnerable Groups. (Minor Field Study rapport, Mfsrep.Int:4, 1995.) Göteborg: Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap, 1995.
- Chemical Industry and Public Health. Bhopal as an Example. (Uppsats för Master of Public Health, MPH 2001:24.) Göteborg: Nordiska högskolan för Folkhälsovetenskap, 2001. Läs rapporten
- The Bhopal Saga. Causes and Consequences of the World's Largest Industrial Disaster. Hyderabad, India: Universities Press (India) Private Ltd, 2004. 283 sid. Läs manuskriptetDOI 10.13140/2.1.3457.5364
- The Bhopal Gas Leak: Analysis of causes and consequences by three different models. Journal of Loss Prevention in the Process Industries 2005;18:213-217. Läs abstrakt
- The Bhopal Saga - the story of the world's largest industrial disaster. Accepterad 2005 för publicering i OSH & Development.
- The Bhopal Disaster 1984 - working conditions and the role of the trade unions. Asian Pacific Newsletter on Occupational Safety and Health Information, 2006;2:48-49. Läs artikeln    
- Bhopal Gas Catastrophe 1984: Causes and Consequences. I: Nriagu JO (ed.) Encyclopedia of Environmental Health, vol. 1, 302-316. Burlington: Elsevier, 2011.
- Corporate and Governmental Responsibilities for Preventing Chemical Disasters: Lessons from Bhopal HYLE – International Journal for Philosophy of Chemistry, Vol. 24 (2018), 29-53.
- Corporate and Governmental Responsibilities for Preventing Chemical Disasters: Lessons from Bhopal. Ingrid Eckerman och Tom Börsen. I: Ethics of Chemistry. From PoisonGas to Climate Engineering. Red. Joachim Schummer, Tom Börsen. World Scientific 2021. Flyer

Miljö
- Vi som lever nu är fler än alla de som hittills dött. Temanummer om befolkningsfrågor. Svenska Läkare för Miljön 1993;1-2.
- Läkemedel och miljö. Vad vet vi idag? En kort analys av dagens kunskapsläge. Stockholm: Läkare för Miljön, 1997 Läs rapporten
- Miljöfrågor - angår de allmänmedicinare?Allmänmedicin 1997;18:14-15
- Läkemedel och miljö. Särtryck för Läkarstämman 2003. Läkare för Miljön. Läs särtrycket
- Läkemedelscoctail i kranarna? UNT 28.11.2008 Läs artikeln
- Medicinska skäl mot spridning av avlopsslam på åkermark Läkartidningen 2010;107:564-5 Läs artikeln  
- Avloppsslam kan hota hälsan Dagens Medicin 4.9.2014 Läs artikeln
- Artiklar i Nyhetsbrev för Läkare för Miljön. Läs Nyhetsbrevet

Folkhälsoarbete
- Rapporter från Folkhälsoenheten i Nacka 1999-2008   
- Fortbildning i omsorgsfrågor för personal med olika huvudmän - en rapport från Nacka. Allmänmedicin 1992;13(4)186-8
- Folkhälsoenheten Nacka primärvård. Verksamhetsberättelse 1998. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 1999
- Folkhälsoenheten Nacka primärvård. Verksamhetsberättelse 1999. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2000
- Kan man lyckas med lokal olycksfallsregistrering? Erfarenheter från Nacka 2000. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2001.
- Individägd hälsobok - ett verktyg från vaggan till graven. Minnesanteckningar 2001. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2001
- Nackamodellen för förebyggande arbete i primärvården. En beskrivning av Folkhälsoenheten i Nacka. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2003.
- Föräldraburen barnhälsojournal på Nacka barnavårdscentral. Författare: Riita Ekbom. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2003
- Väntrummet som hälsoforum. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2003
- Det hälsofrämjande mötet - primärvårdens viktigaste verktyg i folkhälsoarbetet. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2004.
- Min hälsokalender. Mitt språkrör vid kontakter med hälso- och sjukvården. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2004.
- Kvinno- och tjejföreningen Rosen. Hälsofrämjande verksamhet för kvinnor i Fisksätra 2000-2004. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2004.
- Kvalitetsbeskrivning med hjälp av ProfDoc III. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2004
- Överviktsbehandling i grupp vid ÄltaPraktiken. Författare Annica Håkansson, Ulla Winnberg. Nacka: ÄltaPraktiken 2004.
- Verksamhetsberättelse 2004. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2005
- Individförebyggande arbete i primärvården - hur lyckas vi? Personalens och patienternas uppfattning om individpreventionen i det dagliga arbetet. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2005.
- Verksamhetsberättelse 2006. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2007
- Hälsoprogram för fysisk aktivitet. Vad gjorde vi och hur gick det? Rapport om införandet av FaR på vårdcentralerna i Nacka. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2007. Poster
- Kvalitetssäkring av hälsofrämjande och förebyggande arbete. Presentation vid SFAM Q 24.10.2007. Nacka: Folkhälsoenheten i Nacka, 2007.
- Verksamhetsberättelse 2007. Nacka: Boo vårdcentral, 2008.
- Hälsosamtal med föräldrar på BVC - en kostnadseffektiv metod? Nacka: Boo vårdcentral, 2008.
- Hälsosamtal med gravida. Nacka: Boo vårdcentral, 2008.
- Liten folkhälsoenhet kan göra stor nytta. SLPO, SLL 2009
- Hälsofrämjande och förebyggande. SLPO, SLL 2009
Min egen journal på nätet - från vaggan till graven  www.sfam.se/allmanmedicin 20.4.2014
- Personcentrerad journal. Presentation vid SLS inspirationsdag IT 26.3.2015

Fackligt
- Effektivitetsskillnad mellan offentlig och privat drift? Belägg saknas! Läkartidningen 1996;93:3659-60.  
- Mångfald i vårdens drift leder till försäkringsfinansierad drift. Läkartidningen 2000;39:4339-43. Läs reviderad version här
- Läkare - framtidens ledare? Läkartidningen 2000;51:6009-103 Läs artikeln här

Intervjuer, berättelser mm
- Distriktsläkarens vardag: Gråt, skratt och distans. I Rosenqvist C: Läkare är också människor. Carlsson bokförlag 1992. ISBN 91-7798-582-6
- Ingrid Eckerman, folkhälsoläkare och facklig förtroendeman - Nacka. I Carlsson B: Rapport från verkligheten. Människor i vården reflekterar. Kommentus 1999. ISBN 91-7345-081-2.
- 15 år efter gasolyckan i Bhopal: 100 000-tals med kroniska skador får fortfarande ingen behandling. Läkartidningen 49/1999 Läs artikeln här
- 20 år sedan olyckan: Svensk läkare har skrivit en bok om giftkatastrofen i Bhopal. Läkartidningen 50/2004 Läs artikeln här
- Liten förening för stora frågor. Primärvårdens Nyheter 8/2009
- "Som högutbildad är man inte rädd för att lägga sig i ..." Läkartidningen 27-29/2017 Läs artikeln här
- Familjen Egerö - fem syskon berättar. (Begränsad upplaga 2011.)

- Ingrid Eckerman. I Family doctors in the field. Environmental stories from across the world. Ed. Blaskhi G, Abelsohn A, Flegg KM, Parkes MW. WONCA 2014


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar