onsdag 25 juli 2012

Lilith - feminismen personifierad?

Jag fick för mig att förbättra mina kunskaper om bibelns historia och började leta på nätet. Då fann jag historien om Lilith, feminismens ikon. Och då kom den här bilden!


Lilith är knapphändigt nämnd i bibeln, snarast i förbifarten, och ska troligen där tolkas som en demon. Enligt judisk mytologi, nerskriven först på 500-talet e.Kr, var hon Adams första hustru, liksom han skapad av jord. Hon tyckte inte hon behövde vara honom underdånig och vägrade ligga under. Då blev hon utkörd ur paradiset och förvandlad till en demon i öknen. Vad hon gjorde sedan finns det två versioner av: antingen dödade hon barn, eller hemsökte hon människor nattetid. Maran som rider en om natten ( jfr mardrömmen) sägs har ursprung i den senare varianten. Möjligen kommer även huldran/skogsrådet (utan rygg) från Lilith-sägnen.

Lilith används som ikon inom feminismen. Kanske är det inte helt felaktigt. Det sägs att före de "moderna" religionerna i antika Grekland och Rom ska vi haft en matriarkalisk världsuppfattning. I Maja Hagermans bok Försvunnen värld, som handlar om utgrävningarna inför motorvägsbygget runt Uppsala, framkommer att de första bosättarna från söder/sydost tog med sig en ganska jämlik religion (förutom slavarna förstås), med en manlig och en kvinnlig gud (troligen Frej och Freja). När Oden och romersk hierarkiskt soldathierarki nådde Sverige, troligen med hemkommande nordiska legosoldater, blev världsbilden annorlunda. Och det var till denna kultur som Jesus jämlika tänkande skulle inlemmas. Vilket inte gick så bra.

Kanske är det dock resterna av den gamla jämlika kulturen som lever kvar i Norden och som gör att vi aldrig blivit lika ojämlika som i södra Europa. Vi blev aldrig kolonialiserade av romarna. 500 år av katolicism verkar inte ha räckt för att knäcka oss. Vårt rättssystem bygger på på den tyska/nordeuropeiska traditionen, inte den latinska. Vår akademiska forskning har alltid varit offentlig, liksom i nordtyskland där teserna spikades upp på universitetsporten inför disputationen.

Många yngre kvinnor klagar på ojämställdhet - och visst finns den! Men det är en himmelsvid skillnad mot mellan- och sydeuropa, och även mot Sverige på 50-talet när jag växte upp. Vi ska vara glada att det är i den här delen av världen vi lever!

http://intressant.se/intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar