söndag 24 juni 2012

Vad är en levnadsmånad värd?

Tillägg 11.10.2012: Både SKL och Linköpings sjukhus tycker att det är för dyrt med 30 500 kr per månad för att en patient med obotlig prostatacancer ska få leva några månader till med hjälp av Zytiga. Genomsnittlig överlevnad är 4,6 månader. Dagens Medicin 26.9.2012 (ej på nätet).

I DN 22 juni (ej på nätet) säger VD för det krisdrabbade SL, Stockholms lokaltrafik, att kvalitetssatsningar ofta innebär ökade kostnader utan att produktiviteten ökar i samma omfattning. Gäller detta bara kollektivtrafik? Hur är det med andra varor och tjänster? Kan det tänkas gälla även sjukvården?

Det avtal som Karolinska sjukhuset skrivit på var uppenbarligen underfinansierat. Landstingets politiker vill hålla skatten mycket låg. Antingen vill man inte att skattefinansierad verksamhet ska fungera väl så att fler väljer privata sjukvårdsförsäkringar. Eller så tror man att personal och ledning försöker föra politikerna bakom ljuset, att det finns mycket luft i systemet. Men luften är fylld av administration. Det är högst sannolikt att hopslagningen av Huddinge sjukhus med gamla Karolinska i kombination med upphandlings- och uppföljningsprocedurer gjort att betydligt större del av resurserna gått till administration. 

Att det är svårt att bedöma sjukvårdens reella kostnader visar även att ett avtal om barnpsykiatri i SLL gav så låg ersättning att det inte kan förlängas. Det gick inte att göra den besparing man hade tänkt sig.

Onkologer tycker att en eller ett par levnadsmånader kan få kosta i stort sett vad som helst. Tio patienter med metastaserande malignt melanom ska få behandling för 700 000 kr var för att en av dem ska få sitt liv förlängt med upp till sex månader. Barnonkologerna vill öka femårsöverlevnaden från 80 till 90 procent, vilket kräver helt andra resurser än att öka från 20 till 30.

Anhöriga till cancerpatienter å andra sidan drabbas oftare än andra av psykisk ohälsa. Anhöriga till strokepatienter är också mer sjuka. Primärvården går på knäna i många delar av landet, kontinuiteten drabbas och larmen om kvalitetsbrister äldrevården ökar.

På ekonomisidorna blir varningarna allt starkare för en kraftig nedgång av ekonomin även i Sverige. Om exporten minskar ökar arbetslösheten och skatteintäkterna blir mindre.

Vi kommer att få välja – antingen behåller vi våra pengar för privat konsumtion, inklusive privata sjukförsäkringar, eller så ger vi ifrån oss en större del av vår inkomst till det gemensamma, via skatten. I förra fallet kommer några få att få fler levnadsmånader till sitt liv medan ett större antal blir utan dessa månader. I det senare kanske större resurser går till anhöriga än till levnadsmånader för att man anser att det gör större nytta på lång sikt.

Om detta talas väldigt lite. Vilken sjukvård ska vi ha i framtiden? Vad är en levnadsmånad värd? Vad är kvalitet värd? Vilken kvalitet är det som ska räknas?

LÄS OCKSÅ
Dödsorsak influensa förbjuden?  31.3.2012
"Generalistläkare" den nödvändiga basen för högspecialiserad vård  8.1.2012

http://intressant.se/intressant
Vi matas verkligen med motsägande budskap. På samma sida tycker Helene Öberg (mp) att arbetssituationen för Stockholms sjuksköterskor är orimlig, medan däremot ett krav på en månadslön på 24 000 kronor är rimlig. Samtidigt har Karolinska sjukhuset meddelat att man av ekonomiska skäl måste dra ner personalstyrkan med cirka 700 stycken. Pengarna man får från landstinget räcker inte till lönekostnader – men den kontroversiella VDn Birgir Jacobsson garanterar att besparingarna inte kommer att gå ut över vården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar