tisdag 29 maj 2012

Centerpartiet: avgå!

Läs också Landsbygdsministern har fel - kalhyggen inte klimatsmarta i DN 30.1.2012
Man vet inte om man ska skratta eller gråta. Jag pendlar mellan att hånskratta åt att det finns så dumma människor i så hög ställning - och att bli förtvivlad över att det faktiskt är på detta sätt.

En skogsbonde i Jämtland sade: Skogen är vårt kapital. Vi lever av räntan. När vi hugger ner skogen har vi inget kapital, vi får ingen ränta, och vi har inga reserver. Detta gäller hela jorden. Olja och mineraler är ändliga råvaror. Om vi inte sköter våra förnybara resurser, dvs. det som växer, så minskar kapitalet, och till sist finns det varken ränta eller kapital.

Jag har en bild av att bönder och skogsägare, som båda lever av vad marken tillför, tänker långsiktigt. Stavkyrkorna, som stått i 1000 år, krävde att man tänkte långsiktigt för att få hållbart timmer. Jag har fått mig berättat att förr i tiden, när en bonde fick en son, gick han ut i skogen och märkte ett antal fina furor. De fick stå på tillväxt ett antal år. Sedan tog han bort barken så att saven tvingades ta vägen genom stammen som då blev kådrik. Träden fick stå ytterligare ett antal år. Så fälldes träden och de kvistade stammarna lades att torka i ett par år. När sonen var giftasvuxen hade man prima byggnadsmaterial till det nya huset, som sedan kunde stå i många hundra år.

Centerpartiet har sina rötter i Bondeförbundet. Till och med Kjell-Olof Feldt verkar de ha gått på den gamla linjen, att vara rädd om vår jord. Idag är (c) kanske det mest nyliberala av alla alliansens partier. Intressant är också att de inte förstår var debatten ligger idag. Det troliga är att deras senaste insatser i media undergräver deras anseende snarare än befäster det.

Per Ankersjö, ordförande i (c)s idéprogramgrupp, tog till orda i DN 28 maj. Han indelar räddandet av jorden i höger-vänster, och menar att sänkt levnadsstandard hos den rikaste tiondelen i världen inte är en framkomlig väg. Han har alldeles rätt i att detta är en svårsåld idé, av många olika skäl. Men vad han missar är dels vad jordens resurser räcker till, dels den ekonomiska krisen som har sin grund i en ekonomi som bygger just på den ständiga tillväxt som han försvarar, parat med riklig tillgång till billig energi (läs olja). Han vill inte "förbjuda, reglera, höja skatter och styra människors privatliv".

Först ut var vår jävige lantbruksminister Eskil Erlandsson i DN den 24 maj. Han betonade äganderätten och att ägaren till en bit mark måste ha rätt att bruka den hur hen vill. Detta kom alltså strax efter DNs serie Skogen vi ärvde. Som lantbruksminister, med ansvar för skogspolitiken, är han att betrakta som jävig. Han har själv skog som han tänker totalavverka för att få en korttidsvinst.

Jag associerar till trafikregler. Vi har ingen individuell frihet att köra vår bil på vilken sida av vägen vi vill (vilket förutsätter att vi har ekonomisk frihet att välja bil). Av hänsyn till medtrafikanter, försäkringsbolagen och sjukvårdskostnaderna är vi ålagda att köra på höger sida. Vi är också ålagda att vår privata individuellt ägda bil är tillräckligt säker, i syfte att minska risken för katastrofer. När det gäller trafiken finns det inget höger-vänster-tänk - här gäller koncensus om att det övergripande målet är att minska antalet döda och skadade i trafiken.

Vill vi bygga ett hus finns det en mängd regler och hänsynstaganden vi måste iaktta. Bonden och skogsägaren får inte behandla sin mark och sin gröda med vilka hormonstörande gifter som helst, eftersom de kan skada både djurliv och människoliv - detta trots att de äger sin mark och sin gröda. Här finns heller inget uttalat höger-vänster-perspektiv. Miljömålet giftfri miljö finns kvar även under alliansens mandatperioder, liksom övriga miljömål.

Erland Eskilsson har blivit kallad samhällsfiendeMaciej Zaremba, författaren till de uppmärksammade skogsartiklarna, kom raskt med ett genmälePer Ankersjös artikel har rönt stor uppmärksamhet och orsakat ett stort antal bloggar, tweets, facebook-inlägg och kommentarer. 

Jag vidhåller att alliansen har dålig kvalitet på sina politiker. Det verkar som om man inte har mycket att välja på. Centerpartiet verkar vara på god vät att komma ikapp moderaterna. När man tillträdde förra mandatperioden var det ett antal ministrar som fick avgå strax efter det att de tillsats. Sofia Arkelsten (m) har gjort sitt bästa för att skriva om historien. Ibland har ministrarnas bristande omdömesförmåga inte kommit idagen förrän de är avdankade - Göran Lindblad (m) och Carl Bildt (m) är goda exempel.

Jag har tidigare beskyllt bl.a. moderaterna för att vara kunskapsföraktande. Att deras politik grundar sig på en tro av närmast religiös art vittnar det som Anders Borg ska ha sagt under riksdagsdebatten 11 maj: "Jag tror på produktion. Jag tror på arbete. Jag tror på tillväxt. Det är det samhälle jag vill ha."

Den dag socialdemokraterna förstår vad hållbar utveckling egentligen är, den dagen kommer jag att rösta (s).

LÄS MER
Landsbygsministern har fel - kalhyggen inte klimatsmarta  DN 30.5.2012
I rörelsernas Sverige har skogen ingen talan  Maciej Zaremba, DN 28.5.2012
Samhällets fiende nr 1: Ta bort honom!  Jonas Thente, DN 28.5.2012
Den politiska vänstern ska inte styra miljöpolitiken  DN 28.5.2012
Ministern: Vi behöver hugga ner mer skog  DN 24.5.2012
Skogen vi ärvde  Artikelserie i DN våren 2012
M-politiker konsult för hårdför regim  DN 29.5.2012
Hållbarhet och framtidens sjukvård  Läkare för Miljön 26.5.2012
Eskil Erlandsson vill göra schlagerlandet till Matlandet  Pressmeddelande, Centerpartiet 29.5.2012
Riksdagsdebatt om Peak Oil  Cornucopia 29.5.2012

NÅGRA AV MINA TIDIGARE BLOGGAR
Vart är vår jord och vårt samhälle på väg?  26.5.2012
Dålig kvalitet på alliansens politiker?  18.3.2012

NÅGRA ANDRA BLOGGAR
Kunskap för centerpartiet  Lasse Strömberg 30.5.2012 
Vill minister Erlandsson verkligen avskaffa alla skatter och demokratin? Calandrellas blogg 28.5.2012
Centern har ingen miljöpolitik  Moteld 28.5.2012
Centerpartiets miljöpolitik drivs av kvartalskapitalismen  Varghjärta 28.5.2012
Var det bättre förr? Ett svar till Per Ankersjö  Bertil Fransson 28.5.2012
Framtidens miljöpolitik  Christer Jonsson (c) 28.5.2012
Rätt utformade skatter kommer sänka skatten på sikt  Mikael Persson 28.5.2012 

http://intressant.se/intressant

1 kommentar:

  1. Jag instämmer till fullo i skribentens åsikter. Jag har alltid tidigare röstat på Fp, bl a pga deras miljöpolitik. Nu får jag Centerns "miljö"politik om jag röstar på Fp. Erlandssons och Ankarsjös åsikter om skögsskövling etc är diametralt motsatta mina egna. Nästa val skall jag tänka om. Det går inte an att rösta på ett parti (Fp) bara för att det kanske (jag tvivlar) minskar på skadeverkningarna C utsätter miljön för. Nu ser man med egna ögon kalhyggen överallt, bebyggda stränder etc etc. Det är konsekvenserna av alliansens miljöpolitik.

    SvaraRadera