söndag 6 mars 2011

Tack, riksrevisorerna!

Revision är bra. Revisorer som går igenom ett företags eller en organisations räkenskaper, kontrollerar om de stämmer mot vad som beslutats i styrelsemöten etc. Ännu bättre är oberoende revisorer i offentlig förvaltning. Tidigare läste jag av och till revisionsrapporter för Stockholms läns landsting. Det var inte ovanligt att politiker fattade beslut som stred mot policies mm. som de tidigare fattat beslut om.

Trots att jag är ointresserad av bilar (och ändå har två stycken) så brukar jag läsa DN Motor. Igår den 5.3.2011 fanns två artiklar om riksrevisorernas nya rapport om stöden till biodrivmedel. Intressant nog återfinns ingen av dem på hemsidan. Där är det mest bilar ...

Revisorernas artikel i DN Debatt 3.3.2011 hade jag missat. Rapporten heter "Biodrivmedel för ett bättre klimat: Hur används skattebefrielsen?"

Precis som Motor påpekar så är kritiken inte ny. Både media, motororganisationer och miljöorganisationer har under många år framfört samma kritik som riksrevisionen nu för fram: "Riksrevisionen kan efter fyra granskningar dock konstatera att flera av dessa ambitiösa åtgärder inte bedrivs effektivt. I praktiken åstadkoms inte alltid de utsläppsminskningar som det var tänkt och vissa åtgärder blir mycket kostsamma." Man har inte haft något system för uppföljning av besluten.

Motor berömmer raporten som "imponerande klar och välskriven". Men "vad den inte svarar på är hur det kan ha gått så här långt, till ett närmast ansvarslöst slöseri med skattepengar. Kritiken gäller inte bara dagens regering utan går tillbaka ända till regeringen Persson. Gemensamt är att miljön fått stå tillbaka för särintressen."

Andreas Carlgren är besviken på rapporten. Han menar att revisionen ser för snävt på problemet - man har bara granskat skattebefrielsen ur ett klimatperspektiv - och inte tänker framåt, till lägen då bensinen blivit väsentligt mycket dyrare än idag.
Jag trodde det var rapporten som var besviken på Andreas Carlgren ...  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar