torsdag 3 mars 2011

Förutspått om utförsäkrade

Alla som jobbat inom sjukvården visste det. De som jobbat inom arbetsförmedling, försäkringskassa, socialtjänst visste det också. Det fanns fler som visste. Ändå fick regeringen igenom sin vansinniga lag som utförsäkrar människor med en komplicerad symtombild, till en verklighet där inte ens fullt friska ungdomar får arbete.
I ett annat samhälle, så som det såg ut under den långa högkonjunkturen på 60- och 70-talen, hade vi brist på arbetskraft. Varken offentlig sektor eller privata företag hade inte dagens produktionskrav, utan de behöll sina lågpresterande och gav dem anpassade arbetsuppgifter. Dessutom fanns Samhall som tog hand om de riktigt lågpresterande, utan krav på att de skulle löna sig.

Det var inte låg sjukpenning som gjorde att många arbetade. Nästan alla vill arbeta - men på ett sätt som fungerar för dem.

Det är ju ganska självklart att i dagens samhälle, där man ska kunna jobba minst 100 %, och där en högkonjunktur upplevs osäker, så anställer man inte lågpresterande. Vilken ansvarsfull arbetsgivare skulle göra det? Bolagets vinst och utdelningar till aktieägarna kan komma att påverkas, och den risken måste i dagens ekoomi absolut minimeras.

Alltså kommer de utförsäkrade i hög procent tillbaka till försäkringskassan - kanske i ett trassligare tillstånd, med försämrad privatekonomi som lett till socialt trassel, psykisk nedgång pga långvarig oro etc.

Detta beskrivs i dagens DN i tre artiklar:
Kraftig ökning av sjukdagar
Reglerna gör folk sjuka av oro
Slöseri med tid och pengar

Den fråga vi måste ställa oss är: Har vi råd – och lust - att ge långtidssjuka ett värdigt liv?
Som tur är finns det människor som jobbar för ett bättre Sverige:
Gemensam välfärd
Socialistiska läkare

LÄS MER
Ryktet om bidragsfusk hotar trygghetssystemet DN Debatt 24.6.2011
Skuggutredning: Tungt men tungt  Hanne Kjöller, DN 21.5.2011
Låt arbetslinjen gälla även för patienter med depression och utmattningssyndrom!  Läkartidningen 1.4.2011
Ministerna kreativa bokföring framstår som stötande  DN Debatt 13.11.2010

Länkat till Intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar