tisdag 30 april 2024

Jag säljer böcker av allmänmedicinskt intresseJag har för många böcker i min bokhylla men gillar inte att slänga böcker. Därför hoppas jag att det finns andra människor som längtar efter dem. Här är de som har speciellt allmänmedicinskt intresse - några är klassiker. 

Priset kan diskuteras. Kontakta mig via ingrid.eckerman@gmail.com

Böckerna är sorterade i omvänd tidsordning - de äldsta först. 

Läkaren, patienten och sjukdomen av Michael Balint (1972). Ett väl läst exemplar av en riktig klassiker. Den måste alla allmänläkare ha läst! SÅLD!

Tre små skrifter om omsorgen:

- Omsorgen i samhället: Programskrift för en framtidsstudie om vård och vårdbehov. Framtidsstudien Omsorgen i samhället (1978)

- Omsorg och människosyn: 6 uppsatser om människosyn i omsorg och samhälle. Utgåva 504 av Delrapport från projektet "Omsorgen i samhället". Kåre Berglund (1980)

- Omsorg som yrke eller omsorg om yrket: En studie av omsorgens professionalisering. Hans Berglind, Ulla Pettersson. Rapport 105, Framtidsstudien Omsorgen i samhället, Sekretariatet för framtidsstudier (1980)

Passioner. Boktidningen Ottar 1982;1. Kvinnor och män berättar om sina kärlekspassioner.

Onda ögat eller bakterier: Turkiska invandrarkvinnors möte med svensk sjukvård. Lisbeth Sachs (1983) En klassiker som visar på hur man måste ompröva sig själv.  SÅLD!

Varför blir vi sjuka? En antologi om några av våra viktigaste hälsoproblem. Pauly-Ann Wedholm. Arbetarnas bildningsförbund (1984)

Kvinnors lust. En bok gjord bara av kvinnor. Ottar 1985;1. Kvinnors självupplevda berättelser.

Mäns lust. En bok gjord bara av män. Ottar 1985;2. Det här numret handlar om vad män verkligen varit med om och hur de upplevt det.

Att möta smärta: Hur man kan hjälpa patienter med kronisk smärta. Gunilla Brattberg (1985)  Författaren, med egna erfarenheter av NPF och kronisk smärta, hittade en saklig och praktisk pedagogik som fungerade väl för många smärtpatienter.

Besk medicin. Läkemedel och Tredje världens fattiga. Dianna Melrose. Jord-Eco och Ordfront (1986)

Det handlar om d̲i̲t̲t̲ liv! Arbetsbok för människor med smärta. Gunilla Brattberg (1987)

Spelet om hälsan. Nya spelregler! Anne-Marie Landtblom, ABF (1988) Studiecirkelsmaterial.

Kroppens teatrar. J Mcdougall (1990)

If you love this planet. A plan to heal the earth. Helen Caldicott, MD. WW Norton Company (1992). Jag glömmer aldrig hennes anförande vid nordiska konferensen på Island cirka 1990. När jag kom hem upptäckte jag att föreningen Läkare för Miljön fanns. Det blev mitt stor engagemang fram till flyktingvågen 2015.

Tao sexologi. Boken om den oändliga visdomen.  Dr. Stephen T Chang. Omre A/S (1992)

Miljölexikon. Miljöfrågor och det gröna landstinget. Stockholms läns landsting (1994)

Upptäcka livet: Om barns, ungdomars och vuxnas utveckling tillsammans. Lars H Gustafsson (1996) En klassiker. 

Miljöboken 1996/97. Fredrik Holm för Stockholms läns landsting (1996)

Miljö för en hållbar hälsoutveckling. Förslag till nationellt handlingsprogram. Miljöhälsoutredningens betänkande SOU 1996:24 + bilaga 1

Enastående. Självbiografisk berättelse om livet med högfungerande autism. Gunilla Brattberg. Värkstaden (1999). "Boken beskriver hur livet kan bli för den som tvingas leva mer än femtio år utan adekvat diagnos och diagnosadekvat behandling."

Barn och miljö: Hållbar utveckling. Lennart Lindgren (1999)

En dörr till ditt inre. Marta Cullberg Weston (2000)

Zvinorwadza. Being a patient in the religious and medical plurality of the Mberengwa district, Zimbabwe. Olov Dahlin. European Universities Studies, series XXIII, vol. 748. Peter Lang (2002). En "måste-bok" för den som ska arbeta i sjukvården i södra Afrika.

Sjukdomens mening: Det medicinska mötets fenomenologi och hermeneutik. Fredrik Svenaeus (2003) SÅLD!

Wonca Dictionary of General/Family Practice. Ed.Niels Betnzen. Wonca International Classification Committee, Laegeforeningens forlag, Köpenhamn (2003). Bra för den som ska skriva artiklar på engelska om primärvården.

Hur mår patienten? En psykosocial betraktelse av primärvårdspatienten. Anna-Lena Undén, Stig Elofsson, Ingeborg Eriksson m.fl. (2004)

Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. Jan Sundin, Statens folkhälsoinstitut m.fl. (2005)

Folkhälsa, hållbar utveckling och globalisering. Tord Kjellström, Carin Håkansta och Christer Hogstedt (2005)

Intercultural communication in health care. Non-Swedish physicians in Sweden. Nataliya Berbyuk Lindström. Avhandling i lingvistik, Göteborgs universitet (2008)

Skapar vården ohälsa? Allmänmedicinska reflektioner. John Brodersen, Birgitta Hovelius, Lotte Hvas (2009)  Ett allmänmedicinskt "måste". SÅLD!

Primärvården som marknad. Christer Olofsson (2012)

Epilepsi i arbetslivet - en vägledning. Johan Zelano (2020)

Enterprise Within the Enterprise: A Study of Management andPerformance ina Public Health Care Delivery Oraganisation. Doktorsavhandling, Mikael Ohrling (2021). Författaren visar att det är bra på många olika sätt när beslut och självbestämmande delegeras långt ner i hierarkin.

Åren går, ADHD består: Att få en diagnos som vuxen och åldras med ADHD. Lotta Borg Skoglund (2023)

Wonca Dictionary of General/family Practice


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar