torsdag 4 maj 2023

Magdalena, Morgan och Ribbenvik: Ni hade chansen – men ni tog den inte

 

Talibanerna tog makten i Afghanistan augusti 2021. I november kom en rapport från EASO med angivande av skyddsfaktorer. Med grund i denna rapport hade Migrationsverket kunnat göra en framåtsyftande bedömning och utan vidare ge uppehållstillstånd till merparten av de afghanska medborgare som återigen sökte skydd i Sverige. 

De flesta tillhörde gruppen unga vuxna, ur en åldersgrupp där vi har ovanligt få svenskfödda personer. Motivationen i denna grupp att arbeta och göra rätt för sig är extremt stor, vilket ni alla är medvetna om.

Om detta hade skett hade en börda lyfts ur dåvarande regerings knä. Då hade ni varit av med en av de tyngsta belastningarna sedan paradigmskiftet i asylpolitiken genomfördes 2016. I stället för att, i likhet med nuvarande regering, vifta på svansen och hänga på SD hade ni kunnat sträcka på er och med stolthet framhålla er medmänsklighet och er omtanke om välfärd och företag som behöver arbetskraft.

Men så skedde inte. I stället gjorde Migrationsverket allt för att återigen kunna ge avslag på avslag på avslag. Alla sätt har utnyttjats för att göra så många personer som möjligt utvisningsbara. Att domstolarna dessutom sällan gör en självständig bedömning utan lutar sig mot Migrationsverkets undermåliga argument gör inte saken eller rättssäkerheten bättre.

I JO-anmälan av Amirs avslagsbeslut [1] ser vi tydligt att beslutet inte bygger på Amirs berättelse, att man inte tar hänsyn vare sig till ombudets inlagor eller övrig bevisning, att ingen sammanvägd eller framåtsyftande bedömning görs. Dessutom gör man ett egendomligt antagande att talibanerna inte kan identifiera Amir utifrån hans facebookprofil därför att Migrationsverket inte godkänt hans identitet.

Nu har vi kommit i en situation där inte bara Migrationsverket utan också regeringen vill göra alla utvisningsbara. Nu ska de som under 1-2 års väntetid tvingats byta arbete inte få sitt permanenta uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Nu ska etablerade och integrerade personer få sina uppehållstillstånd omprövade.

Nazir berövade sig livet [2] dagen efter att han fått det nya avslaget från Migrationsverket. Han hade svår PTSD, ångest och depression. Läkarintyget angav överhängande självmordsrisk vid ett utvisningsbeslut. Han hade tidigare inte gjort självskadande handlingar, och därför ansåg handläggaren att han inte gjort sannolikt att hans hälsotillstånd var livshotande.

Hjälpare hör av sig till mig om andra med allvarliga självmordstankar. Återigen lägger ungdomar ut sina nödrop, sin hopplöshet i facebookgruppen. Vi vuxna, och de unga med uppehållstillstånd, gör vårt bästa för att hålla dem vid liv.

Hjälparna frågar mig ”hur ska jag orka?” Jag ställer mig själv den frågan. En av ”mina” ungdomar blev utnyttjad på sin arbetsplats. Han blev erbjuden fast anställning inom hemtjänsten, och jag rekommenderade honom att byta. Kommer han nu inte kunna få sitt permanenta uppehållstillstånd?

Under den förra regeringen hade vi ett visst hopp. Det gick i någon mån att nå beslutsfattare, även om det var mycket svårt. Med denna regering har vi helt förlorat hoppet. Det finns ingen ingång någonstans. Vi väntar med fruktan på den nya generaldirektören, som accepterar uppdraget att försvåra livet för invandrare, i första hand flyktinginvandrare.

Vi är hundratusen hjälpare och många tusen unga vuxna som befinner oss i denna situation.

De skyldiga är ni, Magdalena Andersson, Morgan Johansson och Mikael Ribbenvik!

Läs mer

1. JO-anmälan: Ett felaktigt skött asylärende  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!  30.8.2023

2. Migrationsverkets handläggare bör inte bedöma suicidrisk  Läkartidningen 10.3.2023


Sossarna krattade rasisternas manege  Magasinet Konkret 3.6.2023
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar