lördag 28 december 2019

Om invandringen

Vi har olika uppfattningar om vad invandring innebär för Sverige. Här samlar jag ett antal länkar som jag kan ha användning för senare.

Boken om invandring som ingen vill prata om  Migrationsmyten, recension Expressen 2.2.2022
Den felvända ekonomin  Migrationsmyten, recension eFolket 25.1.2022

Investering eller kostnad - en felaktig ekonomisk berättelse  Frans Schlyter. I: Den onödiga flyktingkrisen. Migra förlag 2021

Vad kostar fri asyl?  Ekonomihandboken avdelning 8. Fri asyl och invandring

Serien Om invandringen i Sverige, E-folket
Ju större invandring, desto mindre bidragsberoende enligt statistik  5.12.2019
Del 1: Invandringen bidrar till mer än den kostar  14.12.2019
Del 2: Fakta om invandring och invandrare  17.12.2019
Del 3: Det behövs en nettoinvandring på drygt 60 000 per år  20.12.2019
Del 4: Det goda exemplet på flyktinginvandring  21.12.2019


1 kommentar: