lördag 28 december 2019

Om invandringen

Vi har olika uppfattningar om vad invandring innebär för Sverige. Här samlar jag ett antal länkar som jag kan ha användning för senare.


Serien Om invandringen i Sverige, E-folket
Ju större invandring, desto mindre bidragsberoend enligt statistik  5.12.2019
Del 1: Invandringen bidrar till mer än den kostar  14.12.2019
Del 2: Fakta om invandring och invandrare  17.12.2019
Del 3: Det behövs en nettoinvandring på drygt 60 000 per år  20.12.2019
Del 4: Det goda exemplet på flyktinginvandring  21.12.2019


1 kommentar: