fredag 30 september 2016

Ge alla hazarer asyl!

Vi är ett gäng som förbereder ett upprop mot de grymma avvisningarna av ungdomar. Detta är mitt privata arbetsmaterial inklusive en mängd länkar.

Gå vidare till Stoppa utvisningarna av avghanska ungdomar!
Hemsidan 
Uppropet
Facebook-gruppen

Så här kan vi inte ha det i ett civiliserat land. Vi ryser åt att vi under andra världskriget inte gav inresetillstånd till 15 judiska läkare. Men vad är det vi gör idag? Är det någon skillnad på att skicka hazarer till Afghanistan och att stänga gränsen för judar?


För snart ett år sedan bad oss regeringen att ställa upp, att ta emot dem, att hjälpa till. Tusentals människor i hela landet engagerade sig: tog emot vid tåg och bussar, ordnade tillfälliga natthärbärgen, blev gode män och språkstödjare. Socialsekreterare, lärare, migrationsverkets personal jobbade på övertid. Det är många som nu har personliga relationer till de asylsökande.

Ska vi bara stå passivt bredvid och se att våra vänner, skickas ut i en osäker tillvaro, ibland till länder där de tidigare aldrig satt sin fot? Jag trodde aldrig att mitt land kunde vara så inhumant, så omoraliskt.

Av de 160 000 som kom under 2015 räknar man med att hälften - 80 000 barn, ungdomar, kvinnor, män, åldringar - ska bort härifrån. Den "tillfälliga" lagen

Den nya "tillfälliga" lagen ska skicka 80 000 människor till länder där krig och oro råder. Tonåringar skickas till länder där de aldrig satt sin fot och inte har någon som helst anknytning - kanske kan de inte ens språket.

-------------------

Arbetsmaterial

 Rättsosäkerhet
http://www.dn.se/nyheter/sverige/migrationsverkets-nya-asylrutiner-far-skarp-kritik/?forceScript=1&variantType=large

http://www.etc.se/ledare/dags-sverige-att-borja-diskutera-flyktingamnesti

http://www.svd.se/vi-kan-stoppa-de-brutala-utvisningarna

Att ge uppehållstillstånd för 13 månader innebär att efter ett år börjar hela proceduren om igen. Det drabbar även migrationsverkets personal och medför att deras arbete inte minskar. Trots detta ska de nästa år spara in!
http://www.dn.se/ekonomi/migrationsverkets-krympta-budget-far-facket-att-se-rott/?forceScript=1&variantType=large


Under hela 2015 sökte 23 480 ensamkommande afghanska barn asyl i Sverige. Det utgjorde mer än hälften av alla afghaner som sökte asyl under hela året. Nästan alla var pojkar i tonåren.
Migrationsverket för ingen statistik över etnicitet, men det finns mycket som tyder på att en stor andel, troligtvis en klar majoritet, av de drygt 23 000 ensamkommande afghaner som kom till Sverige förra året är just hazarer.
Under 2015 beviljades 779 ensamkommande afghanska barn uppehållstillstånd. 44 procent fick stanna av skyddsskäl, medan 56 procent beviljades uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter.
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-21-Darfor-har-sa-manga-ensamkommande-afghanska-barn-sokt-asyl-i-Sverige.html

http://omni.se/17-000-barn-kan-utvisas-till-afghanistan-skrammande/a/wLxRP

http://www.svd.se/1000-tals-kan-utvisas-till-konfliktharjat-afghanistan
Men medan Migrationsverkets bedömer landet som tillräckligt säkert, avråder UD helt från resor och bedömer säkerhetsläget som mycket farligt. Utöver oroligheter och en miljon internflyktingar väntas nu en miljon flyktingar från Pakistan. FN varnar för en humanitär kris.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-praxis-ensamkommande-skickas-ut/ 


http://www.svd.se/1330-regeringen-presenterar-nya-verktygen

http://www.svd.se/migrationsverket-halften-kan-fa-nej

http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande-i-sverige/ensamkommande-barn/
http://www.migrationsinfo.se/nyhetsarkivet/afghanska-ensamkommande-barn-flyr-frn-fattigdom-och-frtryck/ 

http://www.svd.se/migrationsverket-halften-kan-fa-nej
http://www.svd.se/1500-asylsokande-hotas-av-vrakning
http://www.svd.se/de-utvisas-till-ett-land-de-inte-kanner

http://www.svd.se/1000-tals-kan-utvisas-till-konfliktharjat-afghanistan
Hur är det möjligt att UD och Migrationsverket har så vitt skilda uppfattningar?
– Migrationsverket gör sin egen tolkning av aktuell landinformation. Vår argumentation som offentligt biträde i dessa ärenden bygger ofta på resonemanget att de mänskliga rättigheterna i Afghanistan inte efterlevs i tillräcklig grad för att en utvisning dit ska kunna anses vara möjlig utan att Sverige därmed bryter mot sina internationella åtaganden. Däribland Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, säger Linn Öst Nori, advokat vid Stockholms Asylbyrå.
http://www.dagensarena.se/innehall/22-av-22-remissinstanser-sagar-regeringens-nya-migrationspolitik/


Utvisas efter 17 år http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22772477.ab
Timbro http://www.svd.se/utvisa-inte-dem-som-kan-forsorja-sig
8 år http://www.allehanda.se/sport/fotboll/fotbollsprofilen-fortvivlad-utvisas-fran-sverige-efter-atta-ar-det-kanns-sa-orattvist
17 år http://www.expressen.se/nyheter/farhad-42-utvisas--efter-17-ar-i-sverige/
9 år http://www.expressen.se/kvallsposten/ali-37-utvisas--efter-ha-bott-nio-ar-i-sverige/
10 år http://www.bt.se/svenljunga/familjen-utvisas-efter-tio-ar-i-sverige/

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-21-Darfor-har-sa-manga-ensamkommande-afghanska-barn-sokt-asyl-i-Sverige.html

http://www.dn.se/nyheter/sverige/de-flesta-afghanska-flyktingarna-har-anlant-fran-iran/

http://www.etc.se/debatt/vart-ska-hazarerna-ta-vagen

http://omidmahmudi.blogfa.com/post/15
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/705695?programid=1300
https://feministisktperspektiv.se/2015/11/24/varfor-flyr-hazarer-fran-afghanistan-till-europa/
https://detgodasamhallet.com/2016/05/09/svenskar-ar-snallare/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/de-flesta-afghanska-flyktingarna-har-anlant-fran-iran/

http://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/Medieservice-och-presskontakt/pressmeddelanden/2016/svenskt-stod-till-tryggare-uppvaxt-for-afghanska-barn/

http://www.migrationsinfo.se/nyhetsarkivet/hard-kritik-mot-regeringens-lagforslag-om-tidsbegransade-uppehallstillstand/

http://www.mynewsdesk.com/se/radda_barnen/pressreleases/grovt-vaald-mot-barn-i-afghanistan-1585391

http://www.mynewsdesk.com/se/radda_barnen/documents/afghan-children-cannot-wait-60218

Tänkbara undertecknare
http://www.farr.se/sv/vad-vill-farr/barn-i-asylprocessen
info@farr.se.
http://ensamkommandesforbund.se/konkta-oss-2/  hamza.ibrahim@ensamkommandesforbund.se  mikaela.berg@ensamkommandesforbund.se
http://www.hejsverige.nu/engagemang/sef/ info@hejsverige.nu
http://www.sefriksforbund.se/
http://rgmf.se/
http://farr.se/sv/
http://omidmahmudi.blogfa.com/post/15
http://sweref.org/verkstallighetshinder/
http://www.migrationsinfo.se/nyhetsarkivet/hard-kritik-mot-regeringens-lagforslag-om-tidsbegransade-uppehallstillstand/
http://www.amnestypress.se/notiser/11821/pakistans-forfoljda-hazarer-sorjer-over-hundra-dod
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar