torsdag 13 november 2014

Steriliseringskatastrofen i Chhattisgarh

117 läsare 12.4.2015

Translation to English

Jag har blivit ombedd att yttra mig om katastrofen i delstaten Chhattisgarh, Indien, där minst 13 kvinnor avlidit efter att en läkare med två assistenter utfört 83 steriliseringsoperationer på 5 timmar. Operationen utförs med titthålskirurgi då äggledarna skärs av. Själva ingreppet för operatören tar inte många minuter, men i Sverige tar både förberedelserna till och omhändertagandet efter operationen av annan personal ganska lång tid.

Steriliseringskampanjer i Indien har dåligt rykte sedan tvångssteriliseringarna på 70-talet. Själv trodde jag att de i stort sett upphört. Idag lockar man kvinnor att sterilisera sig genom att erbjuda en liten summa pengar.

Hälsokampanjer i Indien bedrivs som läger, "camp". Det betyder att det kommer ett team, medförande utrustning, och slår upp verksamheten i någon lämplig byggnad. Där arbetar man med löpande band-verksamhet under någon eller några veckor. Sedan flyttar man till nästa plats.

När jag söker på nätet hittar jag flera fakta om steriliseringskampanjen i Chhattisgarh. Även i andra läger har kvinnor drabbats av komplikationer och några har dött - det tycks vara mera regel än undantag.

Man kan ifrågasätta formerna för operationerna. Hygienen är generellt dålig i lägren. Patienterna behandlas rutinmässigt med ett bredspektrumantibiotikum (ciprofloxacin) och smärtstillande (ibuprofen). Det finns en misstanke att läkemedlen varit förorenade. Vad man inte talar om är huruvida multiresistenta bakterier sprids mellan patienterna pga. bristande hygienåtgärder. I Chhattisgarh användes ett övergivet tomt sjukhus med madrasser på golvet. Det sägs att utrustningen var rostig. Hur ser det ut i övriga läger?

Man kan ifrågasätta motiven för steriliseringskampanjen. Idag föds i Indien 2,5 levande barn per kvinna. En del av dessa barn, fr.a. flickor, dör undan innan de nått fertil ålder. Det finns för få kvinnor, alla män kan inte gifta sig. Däremot lever folk längre. Den som kan sin Hans Rosling vet att befolkningspyramiden håller på att ändra form mot en romb, med smal fot och bred midja. De som står för befolkningsökningen är de medelålders och äldre - liksom i större delen av världen.

Man kan ifrågasätta att kampanjen riktar sig till kvinnor i stället för män. Att skära av mannens sädesledare genom ett litet snitt framför pungen är mycket enklare, billigare och förenat med mycket färre komplikationer än att gå in i kvinnans bukhåla. Troligen spelar det patriarkala samhället en stor roll här. Potensen är oerhört viktig, och den kopplas gärna ihop med fertilitet. En sterilisering utgör då ett hot mot mannens identitet. Kvinnan har en underordnad ställning i större delen av världen - de nordiska länderna tillsammans med tuaregerna och några andra folkgrupper kan ses som "gröna öar" när det gäller jämställdhet mellan könen. Trots detta har sterilisering av män inte varit möjligt mer än ca 30 år.

Man kan ifrågasätta motiven och det etiskt riktiga för läkare att delta i sådana här kampanjer. Dr Gupta belönades av hälsoministern för att ha utfört 50 000 steriliseringar. Hur mycket fick han per styck? Är det etiskt att på tveksamma grunder utföra operationer (se nedan)?

Man kan ifrågasätta orsaken till att kvinnor utsätter sig för sterilisering. Kvinnor i Indien gifter sig tidigt. Vid 25 års ålder har hon fått åtminstone en son, viktigt för ålderdomen, och hon erbjuds sterilisering. Händer det sonen något, eller om hon blir änka och vill gifta om sig, kan hon inte få fler barn. Samtidigt handlar detta om fattiga och lågutbildade kvinnor. De har dålig kunskap om olika metoder för familjeplanering, och de de prioriterar mat framför p-piller och kondomer. Det förekommer säkert påtryckningar från maken och svärmodern för att familjen ska få tillskottet på 170 kr (1 400 rupies), "arvodet" för steriliseringen.

PÅ SVENSKA
SVD 14.11.2013
Metro 11.11.2013
National Geographic
SvD 1.11.2011
UNT 13.1.2009

PÅ ENGELSKA
India's sterilisation scandal  The Lancet online 16.12.2014

FRÅN INDIEN
F.India 13.11.2014
India Today 13.11.2014
ND TV 13.11.2014
Indian Express 13.11.2014
Times of India 13.11.2014
Times of India 1 12.11.2014
Times of India 2 12.11.2014
Times of India 3 12.11.2014

http://intressant.se/intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar