onsdag 8 oktober 2014

Tag ansvar för din egen död!

Hamnar i en Facebook-grupp om "Rätten till en värdig död" (tidigare Rätten till vår död"). Där diskuteras - i vanlig ordning - eutanasi (barmhärtighetsmord) och assisterat självmord. Dvs att någon sjukvårdspersonal utför en dödande handling.


Men detta kommer bara att angå några få av oss. Väldigt många fler kommer att få sina liv förlängda pga vaccinationer mot influensa och lunginflammation, hjärt-lungräddning på stan, intensivvårdsbehandling av hjärtinfarkt och stroke, insatser mot fall mm mm. Även de mest skröpliga får sina liv förlängda på detta sätt.

De som vill ha en värdig död - hur tänker de här? Tar de sina statiner och andra specialmediciner ordentligt? Följer de råden och vaccinerar sig och går på hälsokontroller? Tar de bort mattorna hemma? Ger de en slant till forskningen om hjärt-lungsjukdomar? Eller tar de risker i trafiken, "missköter" de sig, har de en bricka "återuppliva mig inte" om halsen, hoppar de över mediciner och kallelser till hälsokontroller, tackar de nej till cancerbehandling, allt för att inte få ett jättelångt liv med borttynande på slutet?

Jag anser att vi hellre ska diskutera det som angår väldigt många: rätten till ett värdigt liv in i det sista, rätten att avstå från behandling, rätten att slippa få livet förlängt. Dö ska vi alla - frågan är bara när och hur.

Jag anser att vi inte bara ska ta ansvar för vårt eget liv utan också för vår egen död. Lägg inte ansvaret på läkarna! Kräv inte av läkare och sjukvårdspersonal att de ska bestämma när och hur du ska dö eller att ge dig "sista sprutan". Ta ställning själv och gör ditt bästa för att uppfylla din egen önskan!

LÄS MER
Vid livets slut  Temanummer AllmänMedicin 2-2014
Mina bloggar om döden


http://intressant.se/intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar