tisdag 29 april 2014

I patientcentrerad vård bör journalen vara patientcentrerad

Det är länge sedan jag kom på idén att patienten bör uppmuntras göra en egen "journal" och ta med sig till vården. Det blev "Ingrids lilla röda" eller Min hälsokalender. På den tiden hade jag ännu inte lärt mig att skriva projektplaner, söka pengar etc - jag bara gjorde. Men så fick projektet heller aldrig någon riktig fart. Nu kommer idén tillbaka - på nätet.Andra har fortsatt och hittat på nya varianter. De senaste åren har det kommit allt fler hälsodagböcker mm på nätet. Man har också låtit patienter registrera vissa uppgifter som sedan hämtats in i journalen.

Nästa år ska alla medborgare få möjlighet att skapa sitt eget hälsokonto på nätet. Detta är något som många läkare ställer sig skeptiska till. De ser det som en journalhandling som de inte har kontroll över. I själva verket motsvarar det den anteckningsbok som en del patienter (eller deras anhöriga) tar med sig till läkarbesöket. Det är patienten som rår över informationen och som bestämmer vem som ska se vad. Precis som tanken var med Ingrids lilla röda.

Läs mer: Min egen journal på nätet - från vaggan till graven  AllmänMedicin 20.4.2014

http://intressant.se/intressant 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar