söndag 30 januari 2011

SJ:s enda uppgift är att ge avkastning till staten

Uppdatering 7.4.2011: Enligt Ny Teknik får Ulf Adehlson (m) efter 9 år lämna uppdraget som styrelseordförande. Regeringen byter ut honom. Kan det något med hans nedanstående uttalande att göra?

I DN kultursöndag 30.1.2011 citerar Stefan Jonsson en text i SJ:s gratistidning kupé, skriven av SJ:s ordförande Ulf Adehlson (m) och vd Jan Forsberg:

"År 2000 kom den stora bolagiseringen. SJ klövs då i sina beståndsdelar, godstrafiken övertogs av Green Cargo, stationer och parkering mm överfördes till Jernhusen, som också fick sgtörsta delen av SJ:s kapital, all mark och alla fastigheter. Jernhusens fastighetsinnehav uppgår idag netto till nära 6 miljarder. Om inte SJ delats upp hade dessa pengar kunnat användas till upprustning av järnvägsnätet. Det går inte  nu.

Verkstäderna fördes till EuroMaint och städningen till TraffiCare. Datafrågorna till Unigrid AB. Restaurangerna överläts till Compass Groupn Ltd, ett brittiskt börsnoterat bolag. All servering har vi dock nu återförts till SJ.

Vi är också långt ifrån ensamma. Redan i dag, innan avregleringen är genomförd fullt ut, finns drygt 25 andra tågbolag på spåren.

... SJ har efter alla dessa politiska beslut ingen trafikeringsplikt. ... Det enda krav vår ägare staten ställer är att vi ska avkasta 10 procent på eget kapital efter skatt under en konjunkturcykel."

Då fick vi det bekräftat. SJ:s uppgift är inte att ombesörja kollektivtrafik åt medborgarna i Sverige.

Det finns en annan övergripande agenda också. De neoliberala tror på marknadskrafterna, att de är de som skapar välfärd åt folket, och att därför privat företagsamhet på alla upptänkliga sätt alltid ska uppmuntras, stimuleras och underlättas. Att överföra folkets gemensamma egendom till privata ägare är en naturlig följd.

Vi har nu avreglerat, privatiserat och "konkurrensutsatt" bland annat posten, kollektivtrafiken, elektriciteten, apoteken, primärvården, hemtjänsten, skolorna. I vissa fall har det inneburit vissa fördelar för medborgarna. Men samtidigt har det blivit dyrare, bland annat då byråkratin ökat både hos beställaren och hos producenten (men det ger förstås arbetstillfällen). Mycket har blivit krångligare och svårare att förstå, vilket värst drabbar dem med låg utbildning. Det är de som drabbas värst av ökade kostnader, och som har svårast att klara sig undan dem.

Det som hittills INTE gagnat medborgarna är utförsäljningen av SJ, apoteken och el-energin. Avregleringen av skolorna har gynnat en del medborgare, men troligen skadat samhället i stort. Avreglering av primärvård, hemtjänst och apotek, där områdesansvaret tagits bort, försvårar att bedriva en kostnadseffektiv och god vård för de sjukaste.

Det som även högutbildade inte förstår är att det inte är omsorgen om medborgarna som driver regeringarna till dessa utförsäljningar och avregleringar. Det är omsorgen om det s.k. näringslivet (kan ganska ofta kallas täringslivet då de tär på våra gemensamma resurser).

LÄS MER

Ulf Adelsohn fick lämna SJ med kort varsel  Ekot 1.5.2011
Uppdrag granskning missade EUs järnvägspolitik  Nej till EU 21.4.2011
Uppdrag granskning  21.4.2011
Adelsohn tvingas sluta på SJ  SvD 8.4.2011
Adelsohn och regeringen oeniga om tågtrafiken  Ekot  7.4.2011
Regeringen byter ut Ulf Adelsohn  DN 7.4.2011
Direktrappport: Ulf Adelsohn slutar på SJ  SvD 7.4.2011
Oro för tågkaos  Gemensam 4.4.2011
Dansk tågskandal har nått Sverige  DN 31.3.2011
Järnvägen hör framtiden till  DN 29.3.2011
SJ vill se över tågtrafikens splittrade ansvar Infrastrukturnyheter 27.12.2011 
 

Länkat till Intressant.

1 kommentar: