Citat

Det enda vi säkert vet om Europas framtid är att den har en lång historia bakom sig.
Göran Rosenberg, DNs ledarsida 6.9.2011 + 1994

Antalet nya företag per capita har sjunkit i jämn takt i trettio år. Löntagarnas andel av nationalinkomsten har minskat sedan 1983. Lönerna för män har legat stilla i ungefär 40 år. Den amerikanska arbetarklassen - de som saknar högskoleutbildning - decimeras ekonomiskt och socialt.
David Brooks, DN signerad ledare "USA på fel spår" 17.6.2011

Demokrati innebär något mer än att majoriteten bestämmer. Den kräver bland annat oberoende domstolar som kan säkerställa maktbalans, respekt för mänskliga rättigheter och minoritetsskydd.
Annika Ström Melin på DNs ledarsida 24.4.2011 

Om järnvägspolitiken utvecklats till en lekstuga i riksdagen, så är skötseln av SJ en blandning av fars och tragedi, för att travestera avsatte ordföranden Ulf Adelsohn.
Peter Wolodarski på DNs ledarsida 21.4.2011

Ett sekel efter demokratins genombrott har utvecklingen därför börjat backa: däruppe sluter sig eliterna och de rika blir åter rikare, i mitten hårdnar arbetsvillkoren och längst ner saknar allt fler jobb och de som fastnar utanför terroriseras.
Lars Linder i DN 19.4.2011 

Det är bara alibiforskning. Gör vad skit som helst idag, det ordnar vi i morgon, är inställningen.
Björn Karlsson, energiprofessor, i intervju i DN Motor 16.4.2011, om att fånga in koldioxid.

Det behövs en kritisk utvärdering för att kunna bedöma hur en sådann vapenhandelspolitik riskerar att stärka auktoritära regimer och belysa hur kommersiella och nationella intressen hindrar regeringar från att se vapenhandelns negativa återverkningar.
Bates Gill och Peter Wezeman, SIPRI, i DN Debatt 7.4.2011 om hur de vapen som nu förstörs i Libyen nyligen levererats av västerländska vapenproducenter.

Och vaför ställs inte till exempel följande fråga: Hur kan ett skattesystem se ut som jämnar ut de sociala klyftorna? Den frågan har aldrig någonsin ställts till en ekonomisk talesman eller finansminister. Varför?
Göran Greider, DN kultur 31.3.2011

Kärnkraften ingår kort sagt i den finstilta faustiska pakt som vår civilisation ingått med djävulen eller åtminstone med vårt sämre jag; löftet om paradiset åt oss själva mot risken för helvetet åt våra barn och barnbarn. - Försvarliga (enligt Karl Popper, min anm) är förändringar som tillåter våra barn och barnbarn att ta ett steg eller två tillbaka för att kunna rätta eventuella felsteg och misstag. Oförsvarliga är förändringar som bränner broarna efter sig och förhindrar dem att göra just det. - Själv skulle jag vilja se en global frist för ny kärnkraft till dess vi bättre vet hur vi ska hantera avfallet från den gamla.
Göran Rosenbert, DN signerad ledare 23.3.2011

Även kvinnor som är goda förhandlare slåss mot stereotypa föreställningar, eftersom de anses som okvinnliga och krävande.
SACO i DN Debatt 7.3.2011

När förvandlades lönearbetet i Sverige från att ha varit ett medel för livet till att bli livets själva mening?
"Vad vilja socialdemokraterna?" Ingela Lind, DN kulturdebatt 14.2.2011

Det som återstår är att behandla människor som principiella jämlikar. Det innebär att kvinnoförtryck inte är acceptabelt någonstans vem som än utövar det; att man försöker förstå dess mekanismer och vill göra något åt dem även till priset av att tradition och teologi föändras; att islam och muslimer är en del av Sverige, vilket medför att extra artighet och försiktighet i det offentliga samtalet upphör, då det är ett uttryck för distans och främlingskap.
Lena Andersson, DN signerad ledare 12.2.2011

Filmerna blickar tillbaka på mellankrigstidens landsbygdsvärld, som på flera sätt utgjorde det agrara Sveriges skymning. Aldrig förr hade landskapet varit så tätt befolkat och brukat, aldrig hade det funnits så mycket föreningshus, skolor och handelsbodar på avsides vägar.
Henrik Berggren om Åsa-Nisse-filmerna, DN Kultur 11.2.2011

Utan en ny inriktning på den ekonomiska politiken kommer Sverige att bli ett land med ökande ekonomiska klyftor och med en maktelit som har allt svagare förståelse för de ekonomiska förhållanden som gäller för flertalet.
Wanja Lundby-Wedin m.fl, DN Debatt 7.2.2011

Globaliseringens avigsida är att uppdelningen mellan vinnare och förlorare blir tydligare än förut.
Johan Schück, DN ekonomi 4.2.2011

Modellen för vår tids bubblor är såvitt jag kan förstå den globala finanskapitalismen som knappt hunnit slå i marken förrän den likt en fågel Fenix återuppstår igen.
Göran Rosenberg, DN ledare signerat 4.2.2011

Många gruvor i Namibia öppnas och lämnas vind för våg när de inte är lönsamma längre. Områdena kring gruvorna är helt förstörda av gifter som används i gruvindustrin. Vad ska hända när urangruvorna stänger? Vem ska övervaka processen? Jag har hört själv från en av ledarna i gruvbranschen att Namibia inte har kapacitet att klara av det.
Betchen Kohrs, intervjuad om urangruvor av Johannes Berndalen, Windhoek i Södra Afrika 1/2010

Ständigt nya vårdgivare förhindrar också att goda samarbetsrutiner upparbetas och bibehålls.
Sex tandläkare om munhälsovård för äldre och multisjuka, Dagens Medicin 26.1.2011

Förbannelsen i vår gamla marknadsekonomi är inte längre strejkande arbetare utan en finansmarknad som säljer andelar i ett ekonomiskt och ekologiskt pyramidspel.
Leif Engström, Nätverket för kortare arbetstid, Miljömagasinet 28.1.2011

En helt ny situation som inte kommer att flyta friktionsfritt. Ju fler operatörer desto svårare är det at samordna. ... resenärerna kommer att drabbas värre vid störningarna eftersom man inte vet hur operatörerna kommer att agera när det gäller anslutningar som körs av någon annan.
Göran Roos, sektionschef på Sveriges kommuner och landsting (SKL), i Miljömagasinet 28.1.2011

De som lobbat fram den oreglerade finansmarknaden är samma aktörer som dragit in miljarder på den. ... Därför är hans enkla idé att staten bör reglera kapitalet. Inte tvärtom, som det fått vara lite för länge.
Lars Linder om Joseph E Stiglitz bok "Fritt fall. De fria marknadskrafterna och världsekonomins kris". DN Boklördag 29.1.2011

Men när nu sjuka utförsäkras, en halv miljon lämnar a-kassan och bromsarna slagit till i pensionssystemen så eroderar människors tillit till samhället och varandra. I ett samhälle där klyftorna växer väcks en oro för morgondagen, för barnens jobbmöjligheter, för den egna ålderdomen och för dem vars erfarenheter man inte delar.
Gustaf Fridolin (mp), DN debatt 18.1.2010

Sverige är i en bättre position utanför euron. Men viktigast är att ni ser till att behålla försprånget när det täller utbildning och innovationer. I framtidens globaliserade ekonomi gäller det att utveckla avancerade proukter som Kina vill köpa.
Niall Ferguson, professor i historia och företagsekonomi vid universitetet i Harvard, intervjuad av Johan Schück, DN ekonomi 17.1.2010

När talibanerna rycker in i en by gör de inta bara upp med sina lokala fiender, framför allt de ämbetsmän som samarbetat med regeringen, de upprättar också en domstol som avgör en hel rad lokala tvister. Lag och ordning återvänder. Kaos viker undan. Överst på talibanernas minneslista står precis samma punkt som viken knservativ politiker i väst som helst ständigt får sig viskad i örat av sin rådgivare: "remember law and order, stupid!"
Carsten Jensen, DN kultur, Idé och kritik, 17.1.2010

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar