Böcker

Se också boklista på Tillväxt-reflektera.

Här är några böcker jag läst och lärt mig mycket av.

Peter Söderbaum: Bortom BNP - nationalekonomi och företagsekonomi för hållbar utveckling. Studentlitteratur 2011. Förklarar varför den neoklasiska ekonomiteorin fått monopol och visar på möjligheterna hos andra teorier.

Björn Forsberg: Tillväxtens sista dagar - miljökamp om världsbilder. Ruin/Cogito 2007. Här systematiserar och diskuterar han sådant som "tillväxt som värdegrund", "ekomodernismen", "en förvirrad miljödebatt", "miljö som symbolfråga". Han lyckas sätta ord på alla mina funderingar och misstankar - och tyvärr bekräfta dem.

Stefan de Vylder: Världens Springnota - finanskrisen och vägen framåt. Forum Syd 2009. Här fick jag min allra första lektion i nationalekonomi. Beskriver och förklarar den senaste finanskrisen på ett mycket spännande sätt. Det blir inte den sista ...

Stefan de Vylder: Utvecklingens drivkrafter. Om fattigdom, rikedom och rättvisa i världen. Forum Syd 2007. Denna bok har jag just börjat läsa men har stora förväntningar på.

Christer Sanne: Keynes barnbarn. En bättre framtid med arbete och välfärd.  Forskningsrådet Formas T10:2006. Keynes ansåg att förbättrad välfärd skulle leda till kortare arbetstid. Men så blev det inte ...

George Monbiot: Heat. How to Stop the Planet Burning. Penguin Group 2006. Visar på alla möjligheter som finns i Storbrittanien att spara energi - och visar också på att man inte tar till vara alla dessa möjligheter.

Building sustainable energy systems. Swedish experiences. Svensk byggtjänst 2001. Beskriver utvecklingen av energisystemen i Sverige. Visar också på de möjligheter till utveckling som fanns. Intressant är turerna bakom kärnkraftsutbyggnaden och de låga elpriserna.

Mark Lynas: Sex grader. Vår framtid på en varmare jord. Ordfront 2007. Författaren beskriver vad vi kan förvänta oss för varje grads temperaturförhöjning, utifrån de kunskaper om tidigare erfarenheter som vi har idag. Redan två graders förhöjning av jordens medeltemperatur är för mycket ...

Ingrid Carlberg: Pillret. En berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud, människor och marknader. Månpocket 2008. DNs vetenskapsjournalist skriver om hur de moderna antidepressiva medicinerna utvecklades och marknadsfördes.

John Virapen: Piller och profiter. Memorarer från en industri med dödlig biverkan. bookLund 2008. Den f.d. läkemedelsdirektören beskriver hur Prozac/Fontex marknadsfördes med oetiska metoder.

Olle Hansson: Inside Ciba-Geigy. IOCU 1989. (Finns även på svenska.) Den svenske barnneurologen såg 1966  sambandet mellan enterokinol (som användes förebyggande mot magsjuka) och SMOM (subakut myelooptikisk neuropati), en nervsjukdom som gav blindhet och förlamningar. Värst drabbat var Japan. Inte förrän 1985 drogs preparatet in. Läkare i Sverige och andra länder bojkottade Ciba-Geigy under många år.


Böcker i bokhyllan som jag inte läst:

Skapar vården ohälsa? Allmänmedicinska reflektioner. Red John Brodersen, Birgitta Hovelius, Lotte Hvas. Studentlitteratur 2009.

Tillväxten ifrågasatt. Red Lagergren S, Palmlund K, Sundberg G. Carlssons bokförlag 2001.    

Vladislav Savic': Det tysta kriget. Olja - makt - kontroll. Natur och kultur 2006.

George Monbiot: Samtyckets tidsålder. Manifest för en ny världsordning. Ordfront 2003.

Georg Borgström: Mat för miljarder. Tema, LT:s förlag 1966. En av de första som belyste den återigen aktuella frågan: "Hur mätta de två miljarder hungriga och undernärda påvår jord, vilka dessutom växer i antal för varje år som går".

Peter Rost: Sjuka pengar. En svensk insider skakar läkemedelsindustrin. Pagina Förlags AB 2007. Ytterligare en bok om läkemedelsföretagens beteende - enligt baksidestexten om Pfizer, mutor, korruption och organiserad brottslighet.

Isabella Lövin: Tyst hav. Jakten på den sista matifisken. Ordfront förlag 2007. Inte riktigt samma dignitet som Rachel Carsons Tyst vår, men nästan.

Gunnar Lindstedt: Olja. Jakten på det svarta guldet när världens oljekällor sinar. Bokförlaget DN 2005.

Jeremy Leggert: Till sista droppen. Den kommande oljekrisen och de nya lösningarna. Ordfront 2005.

Global Health. An introductory textbook. Ann Lindstrand, Staffan Bergström, Hans Rosling, Birgitta Rubenson, Bo Stenson, Thorkild Tylleskär. Studentlitteratur 2010.

Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation. Statens folkhälsoinstitut 2008

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar