söndag 1 december 2013

29 ÅR SEDAN GIFTKATASTROFEN I BHOPAL, INDIEN - när Union Carbides fabrik släppte ut giftiga gaser över 500 000 sovande människor

Det är nu 29 år sedan sluminvånarna i Bhopal vaknade av andnöd och hosta. Det sved som eld i ögon och luftvägar. En del hann inte upp ur bädden. De övriga flydde mot sjukhuset - många av dem förgäves. Ungefär 8 000 människor dog under de första dygnen. Därefter har kanske 10 000 eller 20 000 dött i gasrelaterade sjukdomar. Man bedömer att 100 000 personer av de 500 000 som exponerades för gaserna har permanenta skador.

måndag 25 november 2013

Politiker abdikerar till förmån för riskkapitalbolag

Om politikerna abdikerar från sitt uppdrag att ta tillvara folkets intressen, vem ska då göra det?

I Uppsala läns landsting har politikerna lämnat över sekretess- och integritetsfrågor till ett riskkapitalägt TV-bolag. De har inga kommentarer till hur bolaget utformar pläderingen i rätten för att försvara att patienter filmas med eller utan samtycke. Zaremba skriver om detta.

lördag 23 november 2013

torsdag 21 november 2013

Jag har köpt nya dubbdäck

Nu måste jag få skriva av mig lite grann. Efter mina kollegors debattartikel i DN 21.11.2013. De anser att dubbdäck skördar fler liv än om vi alla skulle köra utan dubbdäck.

De gör samma fel som de som hävdar att alla svenskar ska äta en och samma kost, av ena eller andra slaget. Vi är olika, vi har olika körvanor, vi har olika bilar. Varför ska vi alla dras över en kam?

måndag 14 oktober 2013

Kunskapen ökar om kärnkraftens osäkerhet.

Jag har tidigare gjort sammanfattningar om både kärnkraftshaverier och nästan-händelser. Nu får jag frågor om Ågestareaktorn och upptäcker att vissa länkar inte fungerar. Jag har också missat skandalen i Sydkorea, där defekta komponenter skickats till kärnkraftsbyggen. Nedan hittar ni uppdaterad information också om Fukushima.

lördag 12 oktober 2013

Evidens och statistik på nytt sätt

På Twitter får man vara med om allt möjligt. Nu har jag insett att man kan lära sig statistik och annat med hjälp av musik. Får man lite hjälp av Hans Rosling så ännu bättre.

Make It Easy - all about Minimally Disruptive Medicine

The Surrogate Battle - is low always better?  Mein Führer har en betydelsefull roll

Viva La Evidence 

Some Studies that I Like to Quote  

The Joy of Statistics  Hans Rosling


SBU, fetma och LCHF

För några veckor sedan kom SBU:s rapport om mat vid fetma.

Eftersom LCHF (Low Carbonhydrate High Fat) inte sågades direkt har en del refererat den som om SBU förespråkar LCHF för viktnedgång. Men så är det inte. I Aftonbladet 10.10.2013 förklarar de närmare vad de sagt i rapporten.