onsdag 26 juni 2013

Läkarmullret växer i styrka!

Det är tid för ett forum för alla som berörs av vården  DN 27.6.2013

Det senaste läkaruppropet har verkligen engagerat. I skrivande stund har det över 7 000 undertecknare, majoriteten läkare. En mängd bloggar och tidningsartiklar har kommenterat det. Jag blir bara glad och hoppas att det verkligen kommer att leda till något. Att socialministrar och sjukvårdspolitiker inser att man allmänt måste ändra spår. Att man engagerar professionen i utformning av kvalitetsregister och ersättningssystem.

tisdag 18 juni 2013

Den mogna kvinnan är mer än klimakteriet

I DN Boklördag 15.6.2013 (på nätet endast för prenumeranter) efterlyser Ulrika Milles aktuell bekännelselitteratur om klimakteriet, om den "mogna kvinnan".

fredag 14 juni 2013

Politiker kämpar för att unga ska bli nikotinister

I vår twitter-kommunikation jämför Erik Helmerson snuset med fett och socker. Men det är inte adekvat. Nikotin är lika vanebildande som heroin. Vi ska därför jämföra tobak med heroin, morfin, kokain och alkohol. Rimligen leder det till att tobak, om det över huvud taget ska vara legalt, borde säljas på systemet, inte i kiosken och macken.

Nog är f.ö. regeringens handlande märkvärdigt! De bryr sig mer om Swedish Match än om människorna och folkhälsan. Inklusive barnministern, f.d. folkhälsoministern, Maria Larsson

I en ledare i DN 14.6.2013 påstår Erik Helmerson att snuset är "bevisat effektivt" när det gäller att få människor att sluta röka: " - svenskarna röker mindre än övriga européer". Själv har jag aldrig hört talas om någon studie som visat att det är snusets förtjänst. Kan Erik Helmerson ta fram bevisen?

onsdag 29 maj 2013

Det mullrar i läkarkåren

Läkarna mullrar högre Ny blogg 26.6.2013

Mer en fråga om hur än vad  Hanne Kjöller, DN 25.6.2013
Våra yrken har kidnappats av ekonomernas modeller Läkarförbundet, Polisförbundet, Lärarnas riksförbund. DN debatt 24.6.2013. 
Hustruuppropet kallar jag denna artikel som verifierar vad läkarna säger.
Skriv på LäkaruppropetLäkarna mullrar!

Kanske har läkarna fått nog. Kanske kommer protesterna mot ekonomistyrning och administration växa sig så starka att politiker och tjänstemän tvingas lyssna. Det var i alla fall mitt intryck när Maciej Zaremba talade på Svenska Läkaresällskapet.

lördag 4 maj 2013

Narkosläkaren och göteborgskravallerna

Jag har mest P2 gående som skvalradio. Men idag visste jag att den s.k. "barnläkaren" på Astrid Lindgrens sjukhus skulle intervjuas. Så då lyssnade jag på den. Och innan jag hann byta kanal började en pjäsen Mammapjäsen, en av tre om Göteborgskravallerna, där min son var med. Båda berättelserna grep tag om mitt hjärta.

söndag 21 april 2013

How to find "The Bhopal Saga" and Wikipedia references

Update June, 2018. When my "granddaughter" was going to marry, I finally was allowed a visa from the Ambassador. So I have visited Bhopal twice, in 2015 and 2017. My plans are to go back in beginning of 2019, as I am expecting a grand-grand-child.

I am not any longer active in the Bhopal case. But I have copies of The Bhopal Saga to sell. Contact me by ingrid/at/eckerman.nu or on Messenger Ingrid Eckerman (my Swedish speaking ID).

This is the most popular of my texts. 2662 views until April 12, 2015. Probably search mashines from US. The other texts about Bhopal have maximum 200 views.

It is soon nine years since my only book The Bhopal Saga - causes and consequences of the world's largest industrial disaster was launched in India, at the 20th anniversary December 3, 2004. (The publisher made it 2005, I don't know why.) The photo below is from the launch. I downloaded it from the start page of an Indian newspaper. Not until 2008 I got problems with my visa, and since 2010 I am banned from India.

måndag 4 mars 2013

Kontrollsamhället - en följd av New Public Management

Uppdatering 18.7.2013. Sju landsting ska pröva andra ersättningsmodeller åtminstone inom kirurgin. Är en förändring på väg?
Att lyssna på patienten gör vården mer effektiv  DN 13.7.2013
Den nordiska modellen kan stå emot omvärlden  DN 11.7.2013
IT och administration har perverterat vården  DN 7.7.2013

Zarembas artiklar om styrning genom kontroll i DN har väckt berättigad uppmärksamhet. Men kommer de att förändra något? Kommer socialdemokraterna att riva upp eller modifiera systemet? De var ju med om att införa det.

Här kommer jag huvudsakligen att lägga länkar till sådant som stödjer vansinnigheterna i vad som pågår.  Att Lagen om offentlig upphandling skulle kräva utökad byråkrati både på beställar- och utförarsidan skrev jag om i Läkartidningen år 2000.

Men jag kunde inte ana i vilken grad det skulle krävas utbyggnad av Kontrollsamhället. Och vilka enorma skatteresurser som läggs ner på det! Tillit är grunden för ett gott samhälle - men här eroderas tilliten av Kontrollerna.