måndag 4 mars 2013

Kontrollsamhället - en följd av New Public Management

Uppdatering 18.7.2013. Sju landsting ska pröva andra ersättningsmodeller åtminstone inom kirurgin. Är en förändring på väg?
Att lyssna på patienten gör vården mer effektiv  DN 13.7.2013
Den nordiska modellen kan stå emot omvärlden  DN 11.7.2013
IT och administration har perverterat vården  DN 7.7.2013

Zarembas artiklar om styrning genom kontroll i DN har väckt berättigad uppmärksamhet. Men kommer de att förändra något? Kommer socialdemokraterna att riva upp eller modifiera systemet? De var ju med om att införa det.

Här kommer jag huvudsakligen att lägga länkar till sådant som stödjer vansinnigheterna i vad som pågår.  Att Lagen om offentlig upphandling skulle kräva utökad byråkrati både på beställar- och utförarsidan skrev jag om i Läkartidningen år 2000.

Men jag kunde inte ana i vilken grad det skulle krävas utbyggnad av Kontrollsamhället. Och vilka enorma skatteresurser som läggs ner på det! Tillit är grunden för ett gott samhälle - men här eroderas tilliten av Kontrollerna.

torsdag 28 februari 2013

Mässling åter i Sverige?

Smittskyddsinstitutet: Se över skyddet mot mässling inför utlandsresan.  

Uppdatering 19.6.2013. I Skåne har 14 små barn fått mässlingen. I Värmland har två vuxna ovaccinerade personer fått mässlingen. I Västmanland har två vuxna fått mässlingen, och akutvaccinering har skett på en förskola. I Stockholm-Uppsala var det 17 personer som fick mässlingen i vintras.

Uppdatering 1.5.2013. 1000 personer enbart i Swansea, Wales har insjuknat i mässlingen. 84 har sjukhusvårdats, en ung man misstänks ha dött i mässlingen. 4000 unga 10-18 år har vaccinerats sista månaden men 5000 återstår. (BBC 30.4.2013)  Storbritannien: Omkring 88 procent av barnen vaccineras idag, och man räknar med två miljoner ovaccinerade. Alla ovaccinerade, i olika åldrar, riskerar nu att få mässlingen med ev. biverkningar (se nedan).

Så här säger Hélène Boëthius, ALEF, på Facebook: "Att välja att inte vaccinera sig är att välja en lyx på andra människors bekostnad."

Nu har det hänt. En återvändande turist från mellanöstern har fört med sig mässlingssmitta till ovaccinerade medpassagerare, familjemedlemmar, grannar, arbetskamrater, medresenärer i kollektivtrafiken, medpatienter i väntrummet ...

tisdag 26 februari 2013

Kvinnor i Indien - en bristvara

I efterdyningarna av den våldsamma gängvåldtäkten på Jyoti Singh Pandey i Delhi diskuteras kvinnans ställning i Indien livligt. Nya våldtäkter* rapporteras internationellt, på ett sätt som ej gjorts tidigare.

måndag 18 februari 2013

Jag behöver köpa snöröjning

När skatten sänks så får jag mer slantar över till konsumtion. 50 kronor i månaden - under tusenlappen per år. Räcker det till bättre snöröjning på "mina" trottoarer?


lördag 29 december 2012

Tvångsvaccinering och vaccinationsregister

Läs också: 
Större nytta med mässlingsvaccination än vad man tidigare trott  Dagens Medicin 8.5.2015
Mässlingen skördar fler liv än Ebola? 18.3.2015
Unga svenskar smittas av mässlingen utomlands  5.3.2015
Ursula Flatters, du har fel om vaccinationer! Doktor Cecilia och Doktor Lina, 18.3.2013
Mässling åter i Sverige? 28.2.2013
Komplementär medicin, mässlingsvaccination och skattefinansiering 7.6.2011

7000 människor i Norra Syrien har insjuknat i mässlingen (normalt är under 15/år). De små barnen är ovaccinerade, ett antal av dem kommer att dö. I pressen skrivs också om kikhosta och vattkoppor.

306 barn i Pakistan dog i mässlingen under 2012, pga. antivaccinationskampanjer. Under 2011 var det bara 84. 

En namninsamling mot tvångsvaccinationer i Sverige har startats av vaccinationsskeptiker. Med hänvisning till kritiken mot Socialstyrelsens förslag om register över svenskarnas levnadsvanor hävdar man att det nya vaccinationsregistret kommer att leda till tvångsvaccineringar.

Järnlungan, föregångaren till respiratorn, skötte andningen "utifrån" för dem som i akutskedet av polioinfektionen var totalförlamade. 

fredag 21 december 2012

Snöröjningen, "mångfalden" och riskkapitalbolagen

Ute faller stora snöflingor. Det är nu över två veckor sedan Det Stora Snöfallet, och gatorna är fortfarande inte röjda. Häromdagen samlade man ihop till en stor snöhög som senare ska hämtas av lastbil - och la den på den enda plogade trottoaren. Trots att det finns plats på motsatt sida, där man enligt trafikkontoret ska lägga snön (bara ena trottoaren plogas). Övergångsställena är fortfarande blockerade.

torsdag 20 december 2012

Vishet och moralisk skicklighet bättre än prestationsersättning

Syftet med registret är att utveckla vården Socialstyrelsen, DN 21.12.2012 
Visst handlar det om registrering 
Slutreplik, 28.12.2012 


Under hösten har debatten om prestationsersättningar i primärvården (pay for performance, p4p) ökat. I samband med SFAMs kvalitetsdag var en av slutsatserna att p4p inte är lämplig i primärvården, om man vill att etik och patientsäkerhet ska vara hög. I DN 20.12.2012 protesterar ett antal betrodda allmänläkare mot Socialstyrelsens tankar om levnadsvaneregister.