måndag 18 maj 2015

Framtidens pensionärer vinner på invandringen

Sverige ligger bra till jämfört med övriga EU-länder när det gäller möjligheten att ta hand om sina framtida pensionärer. Invandrarna fyller här en viktig funktion, oavsett om vad den totala invandringen kostar ekonomiskt.

Vi som är 65+ blir allt fler för vi lever allt längre. Vi som är födda på 40-talet är väldigt många, och många av oss blir 90 eller äldre. Genomsnittligt föds det mindre än två barn per kvinna. Detta leder till att befolkningspyramiden börjar likna ett torn där undervåningen är mindre än övervåningen.

Samtidigt börjar 20+ att jobba allt senare. De som jobbar ska inte bara dra in skatt så att vi kan få vår lagstadgade garantipension och den omvårdnad vi behöver. Många av dem ska dessutom jobba med att ge denna omvårdnad.

Idag är det fyra som jobbar för att försörja en 65+. Omkring 2045 kommer det att vara två förvärvsarbetande för varje 65+.

Sverige ligger ändå bra till jämfört med andra europeiska länder. Antalet sysselsatta beräknas öka i antal fram till 2060. Vi har högre andel arbetande eftersom kvinnor jobbar, vi har högre pensionsålder och vi har högre invandring som fyller ut de små åldersgrupperna.

Att det är svårt att bedöma de ekonomiska kostnaderna/vinsterna av invandringen visar artiklarna nedan. Men vi ska ta med i beräkningarna att de som kommer hit, oavsett om de är analfabeter eller universitetsutbildade, har drivkraft, envishet, mod och vilja. De är inte vilka som helst.

Och oavsett kostnader/vinster så kommer min generation, fyrtiotalisterna, även i fortsättningen vara mycket beroende av invandrarna för att få hygglig livskvalitet under våra sista levnadsår. Redan idag bemannas sjukvård och omsorg till stor del av personer med rötter i andra länder.

Pressmeddelande från TT
Hög invandring räddar Sveriges pensionärer  DN 18.5.2015

Befolkningspyramider
Befolkningspyramiden har blivit ett torn  SCB 14.5.2014
Den åldrande befolkningen  Läkartidningen 48/2010

Vinster och kostnader
Invandringen kostar som biståndet  GP 23.2.2015
Invandringen ger vinster, inte förluster  Min blogg 6.3.2015
Invandrarna en vinst för Sverige?  Samtiden 5.1.2015
Invandrarna är en vinst för Sverige  SvD 31.12.2014
Kostnader och vinster för invandringen - ett bättre sätt att räkna  Immigrantinstitutet dec 2014
Invandring är en investering - inte en kostnad  ETC 14.12.2014
Invandringen kostar visst pengar  Affärsvärlden 24.6.2014
Invandring en ekonomisk vinst  SvD 13.6.2013
OECD: Invandringen en nettokostnad när alla budgetposter räknas in  tino.us 13.6.2013
Invandrarna betalar mer till samhället än de får tillbaka  DN 13.6.2013
Ingen välfärd utan invandring  DN 27.9.2010

http://intressant.se/intressant

1 kommentar:

  1. Jag tillåter mig att tvivla på dina önsketänkanden. Det vore väl inga problem om de nya svenskarna kom i arbete, men det gör de inte. Åk ut till norra Bergsjön och se dig omkring. Så kan vi inte ha det, det vet alla. Och SD vinner fler och fler röster för var dag som går i detta godhetens förlorade land. Som inte ens kan regeras ordentligt. Det är skandal naturligtvis.

    SvaraRadera